skip to main content

Cludo nwyddau i’r UE ac oddi yno

Mae dros 98% o HGVs sy’n cyrraedd Port of Dover / Eurotunnel bellach yn barod ar y ffin. O ganlyniad uniongyrchol i hyn ac ar ddydd Mawrth 20fed Ebrill:

Nid oes angen Trwydded Mynediad Caint (KAP) ar gludwyr bellach i fynd i Gaint os ydyn nhw’n teithio mewn HGV i Borthladd Dover neu Eurotunnel.

Nid yw cludwyr bellach yn gallu defnyddio’r teclyn Gwirio HGV i wirio a ydyn nhw’n barod ar y ffin, ond mae mynediad iddyn nhw o hyd

y safleoedd gwybodaeth a chyngor cludo, y wefan hon a’r tîm Sgwrs Fyw gysylltiedig i helpu gyda gwiriadau parodrwydd ar y ffin.


Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio trwy ddefnyddio’r canllaw syml isod.

Dyma'r cyfeiriad y mae nwyddau'n teithio.
I/trwy'r UE i Brydain Fawr, neu i/trwy Brydain Fawr i'r UE.

Keep your business moving

Mae gwneud busnes ag Ewrop wedi newid. Mae angen i chi ddilyn rheolau newydd ar allforion, mewnforion, tariffau, data a hurio. Gwyliwch y fideo i ddarganfod beth mae'r rheolau newydd yn ei olygu i'ch busnes. Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwiriwr Brexit i gael rhestr bersonol o gamau gweithredu.

Busnesau, mae’r DU wedi gadael yr UE ac mae rheolau newydd bellach yn berthnasol. Er mwyn cadw'ch busnes i symud, defnyddiwch yr offeryn gwirio Brexit ar gov.uk/transition i gael camau gweithredu wedi'u personoli ar gyfer eich busnes. Gadewch i ni gadw busnes i symud