skip to main content

Cludo nwyddau i’r UE ac oddi yno

Arweiniad ar gyfer cwmnïau cludo a gyrwyr masnachol sy’n symud nwyddau rhwng Prydain Fawr (Cymru, Lloegr, a’r Alban) a’r Undeb Ewropeaidd.

Dewch o hyd i safleoedd lle gall gyrwyr a chriw HGVs, LGVs a faniau gael profion COVID-19 a gwiriadau parodrwydd ar gyfer y ffin am ddim cyn cludo nwyddau i’r UE.

Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio trwy ddefnyddio’r canllaw syml isod.

Dyma'r cyfeiriad y mae nwyddau'n teithio.
I/trwy'r UE i Brydain Fawr, neu i/trwy Brydain Fawr i'r UE.

Keep your business moving

Mae gwneud busnes ag Ewrop wedi newid. Mae angen i chi ddilyn rheolau newydd ar allforion, mewnforion, tariffau, data a hurio.

Ewch i’n Safleoedd Cyngor i Gludwyr i gael rhagor o gyngor ac arweiniad.

Mae rheolau newydd yn dod ym mis Hydref 2021 ac Ionawr 2022 ar gyfer Cludwyr sy'n gweithredu yn yr UE. Ewch i'n safleoedd Gwybodaeth ledled y DU a'r UE. Cymorth amlieithog ar gael ar draws pob safle. Gwiriwch fod gennych y dogfennau cywir i groesi'r ffin. Siaradwch â'n tîm cyfeillgar ar-lein i gael gwybod am y newidiadau. Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am: www.gov.uk/brexit