skip to main content

Cludo nwyddau i’r UE ac oddi yno

Daeth rheolau newydd ar gyfer cludwyr i rym o 1 Ionawr 2021. Mae hyn oherwydd bod y DU wedi gadael yr UE a bod y cyfnod trosglwyddo wedi dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.

Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio trwy ddefnyddio’r canllaw syml isod.

Dyma'r cyfeiriad y mae nwyddau'n teithio.
I/trwy'r UE i Brydain Fawr, neu i/trwy Brydain Fawr i'r UE.

Keep your business moving

Mae gwneud busnes ag Ewrop wedi newid. Mae angen i chi ddilyn rheolau newydd ar allforion, mewnforion, tariffau, data a hurio. Gwyliwch y fideo i ddarganfod beth mae'r rheolau newydd yn ei olygu i'ch busnes. Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwiriwr Brexit i gael rhestr bersonol o gamau gweithredu.

Busnesau, mae’r DU wedi gadael yr UE ac mae rheolau newydd bellach yn berthnasol. Er mwyn cadw'ch busnes i symud, defnyddiwch yr offeryn gwirio Brexit ar gov.uk/transition i gael camau gweithredu wedi'u personoli ar gyfer eich busnes. Gadewch i ni gadw busnes i symud