skip to main content

Cludo nwyddau i ac o’r UE

Mae’r llywodraeth wedi sefydlu amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheoliadau mewnforio newydd ar gyfer nwyddau sy’n cael eu mewnforio o’r UE i’r DU.

  1. Bydd yr amserlen ddiwygiedig yn rhoi mwy o amser i fusnesau addasu i brosesau newydd
  2. Mae’r pandemig byd eang wedi effeithio ar gadwyni cyflenwi yn y DU ac ar draws Ewrop
  3. Bydd y rheoliadau yn eu cyflwyno’n raddol trwy gydol 2022

Ceir rhagor o wybodaeth yma.


Sicrhewch eich bod yn barod i cludo nwyddau trwy ddefnyddio’r canllaw syml isod.

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

Mae gwneud busnes gydag Ewrop wedi newid. Mae angen o chi ddilyn rheolau newydd ar allforion, mewnforion, tariffau, data a chyflogi. Ewch i'n Safleoedd Cyngor i Gludwyr am gyngor ac arweiniad pellach.

Mae rheolau newydd yn cael eu cyflwyno yn Hydref 2021 ac Ionawr 2022 ar gyfer Cludwyr yn gweithredu yn yr UE.

Ewch i’n safleoedd Gwybodaeth ar draws y DU a’r UE.

Mae cefnogaeth amlieithog ar gael ym mhob safle.

Gwiriwch bod gennych chi’r dogfennau cywir i groesi’r ffin.

Siaradwch â’n tîm cyfeillgar i ddysgu am y newidiadau.

Cofrestrwch i gael diweddariadau ar: www.gov.uk/brexit