skip to main content

Toto je směr, kterým zboží cestuje.
Do/přes EU do VB nebo do/přes VB do EU.

1. Před cestou

Tyto pokyny jsou určeny pro dopravní společnosti a komerční řidiče přepravující zboží mezi Velkou Británií (Anglií, Skotskem a Walesem) a Evropskou unií (EU).

Níže se připravte na další celní a hraniční požadavky.

Přihlaste se k odběru upozornění a kontrolujte aktuální informace: gov.uk/transition

Přístup do EU

Řidičům z VB bude umožněno neomezeně vstupovat na území EU při cestě tam, zpět, či při průjezdu. Na území EU jsou povoleny další dvě přepravy (cross-trade nebo kabotáž) po přepravě nákladu z VB, přičemž počet kabotáží je omezen na jednu za 7 dní.

V případě řidičů ze Severního Irska v Irsku mohou obě dodatečné přepravy být kabotážemi, přičemž musejí následovat přepravu ze Severního Irska a proběhnout v průběhu 7 dnů.


Obchodník je povinen podat celní prohlášení a předat přepravní společnosti a řidiči správné doklady. To lze provést přímo nebo prostřednictvím třetí strany (například spedice, logistické společnosti nebo celního zástupce).


Dopravní společnost

Dopravní společnost musí zajistit, aby její řidič měl všechny potřebné celní informace a dokumenty a další doklady.

Dopravní společnost musí také zajistit, aby její řidiči věděli, jaké doklady mají v každé fázi cesty předložit, včetně:

 • silniční kontroly před odjezdem – kontroly prokazující připravenost pro přejezd hranice
 • přístavech a vlakových terminálech
 • na celních stanovištích

Řidič

Řidič musí po celou dobu jízdy mít s sebou ve vozidle informace a dokumenty poskytnuté přepravní společností. Patří sem také informace a dokumenty nezbytné ke splnění požadavků členských států EU. Je to proto, že každý pohyb zboží z EU do Spojeného království je pro orgány EU pohybem vývozním a pro orgány Spojeného království pohybem dovozním.

Je zásadní, aby řidiči věděli, jaké informace a dokumenty jsou potřebné a kde, kdy a jak budou předloženy a kontrolovány.

Řidiči a posádka těžkých nákladních vozidel, LGV, dodávek a autobusů – před překročením hranice do určitých zemí musíte být testováni na koronavirus (COVID-19).

Zkontrolujte, zda potřebujete test na koronavirus (COVID-19).

Pokud tak stane, je zdarma covid testování k dispozici pro řidiče a posádku těžkých nákladních vozidel, LGV, dodávek a autobusů na některých poradenských místech dopravce.

Důrazně doporučujeme řidičům a posádce, aby si před vstupem do Kentu udělali negativní test.

Řidiči a posádka používající Dover a Eurotunnel zrychlí fronty, pokud se testují a mají platné povolení Kent Access Před příjezdem do Kentu.

Průkaz profesní způsobilosti řidiče (CPC)

Všichni řidiči ze Spojeného království budou k práci stále potřebovat Osvědčení řidiče o odborné způsobilosti (Driver Certificate of Professional Competence, CPC). Během cest v EU musí řidiči mít u sebe svůj průkaz profesní způsobilosti řidiče.


Řidiči pracující pro britské provozovatele

Řidiči s aktuálním průkazem UK Driver CPC pracující pro provozovatele ze Spojeného království nepotřebují při přípravě na konec přechodného období podniknout žádné další kroky týkající se kvalifikace. Průkaz UK Driver CPC bude nadále platit pro řidiče všech tras, které jsou provozovatelé ze Spojeného království oprávněni zajišťovat, ať už na základě dohody VB a EU o obchodu a spolupráci, nebo na základě povolení ECMT.

Legislativa Spojeného království v současné době umožňuje řidičům z EU, kteří pracují pro provozovatele ze Spojeného království, pokračovat v práci s průkazem CPC uděleným členskými státy EU. Pokud by tito řidiči chtěli mít dlouhodobou jistotu, že mohou pracovat pro provozovatele ze Spojeného království, musí vyměnit své evropské průkazy CPC za britské CPC.


Řidiči s aktuálním průkazem UK Driver CPC pracující pro provozovatele ze Spojeného království nepotřebují při přípravě na konec přechodného období podniknout žádné další kroky týkající se kvalifikace. Průkaz UK Driver CPC bude nadále platit pro řidiče všech tras, které jsou provozovatelé ze Spojeného království oprávněni zajišťovat, ať už na základě dohody VB a EU o obchodu a spolupráci, nebo na základě povolení ECMT.


Řidiči, kteří mají britský průkaz CPC a pracují nebo chtějí pracovat pro společnosti z EU, si musí potřebné věci zjistit u odpovídající organizace v zemi, kde žijí a pracují. Podejte žádost k příslušnému orgánu v zemi v EU nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP) o výměnu průkazu CPC.


Oprávnění pro provozovatele: Oprávnění Společenství a oprávnění Spojeného království pro Společenství

Britští přepravci provádějící mezinárodní práci budou i nadále potřebovat příslušné oprávnění provozovatele.

Přepravci s oprávněním Společenství již měli obdržet náhradní ‘UK oprávnění pro Společenství’. Kopii nového UK oprávnění Společenství je nutné mít ve vozidle při práci v EU.


Zkontrolujte aktualizace: gov.uk/transition


Víza, cestovní pasy a občanské průkazy

Britští řidiči potřebují minimální platnost cestovního pasu alespoň 6 měsíců, aby mohli cestovat do EU. Řidiči si mohou zkontrolovat, zda potřebují vyměnit pas, zde.

Před 1. říjnem 2021 mohou obyvatelé EU, EHP a Švýcarska vstupovat do Spojeného království s cestovním pasem nebo občanským průkazem, tak jako nyní.

Od 1. října 2021 budou obyvatelé EU, EHP a Švýcarska potřebovat k cestě do Spojeného království cestovní pas.

To se nevztahuje na občany EU, EHP a Švýcarska, jejichž práva jsou chráněna dohodami o vystoupení, včetně těch, kteří jsou registrováni v EU Settlement Scheme, a pohraničních pracovníků. Ti budou stále moci k cestování používat národní občanské průkazy nejméně do 31. prosince 2025.

Řidiči ze Spojeného království mohou nadále pracovat v EU bez nutnosti víza, jestliže nestráví déle než 90 dnů v EU během 180 dnů.

Informace o tom, jak získat vízum, pokud je potřebujete, jsou uvedeny na stránkách cestovního poradenství každého státu.


Zelená karta je průkazem o pojištění vozidla při jízdě v zahraničí. Řidiči ze Spojeného království musí mít u sebe zelenou kartu jakožto průkaz pojištění, kdykoliv řídí vozidlo v EU (včetně Irska), Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Srbsku a Andoře.

Řidiči a provozovatelé ze Spojeného království by měli zajistit, že budou mít zelené karty pro všechna vozidla a přívěsy, které mohou být provozovány v EU. Chcete-li získat zelenou kartu pro vozidla a přívěsy, kontaktujte poskytovatele pojištění motorových vozidel 6 týdnů před cestou.

Řidiči musí mít více zelených karet, jestliže:
* táhnou přívěs (jednu pro tažné vozidlo, druhou pro přívěs)
* mají 2 pojištění pro danou cestu (jedna karta pro každé pojištění)
* mají pojištění vícero vozidel nebo pojištění vozového parku (jedna pro každé vozidlo uvedené v pojištění)


Doklady o registraci vozidla

Řidiči budou muset při jízdě do zahraničí nosit u sebe doklady o registraci vozidla. Může se jednat o následující:

 • kniha jízd (V5C), pokud ji máte
 • VE103 pro prokázání, že máte povoleno používat pronajaté vozidlo v zahraničí

Řidiči nepotřebují štítek GB, jestliže jejich registrační značka obsahuje identifikátor GB sám o sobě nebo s vlajkou VB.

Vozidla registrovaná ve Velké Británii nebo Severním Irsku nemusí nést štítek GB při cestě po Irsku.

Řidiči musí mít viditelný štítek GB na zadní části vozidla a přívěsu, jestliže jejich registrační značka obsahuje jedno z následujího:

 • symbol Euro
 • národní vlajka Anglie, Skotska a Walesu
 • pouze číslice a písmena – žádná vlajka či identifikátor

Při jízdě ve Španělsku, na Kypru či Maltě musí řidiči mít viditelný štítek GB bez ohledu na to, co mají na registrační značce.

Vnitrozemská celní pracoviště (IBF) jsou zařízení britské vlády, kde mohou probíhat celní kontroly a kontroly dokumentů mimo přístavy.

Vnitrozemská celní pracoviště fungují jako vládní úřad odjezdu (pro odchozí cesty) a jako vládní úřad určení (pro příchozí cesty). Přepravci mohou při přepravě zboží do a ze Spojeného království zahájit a ukončit cestu na pracovištích IBF.

Na pracovištích IBF budou prováděny kontroly následujících pohybů:

 • Společná úmluva o tranzitu (CTC), známá také jako tranzit
 • Karnet ATA
 • Karnet Transports Internationaux Routiers (TIR)
 • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

Přepravci možná budou muset jít na pracoviště IBF, pokud:

 • evstoupili do Velké Británie nebo plánují opustit Velkou Británii přes Dover, Eurotunnel nebo Holyhead a potřebují:
 • spuštění nebo ukončení pohybu CTC
 • kontroly CITES
 • karnet ATA nebo karnet TIR orazítkovaný
 • tam byli nasměrováni, protože nejsou připraveni na hranice
 • tam byli nasměrováni pro kontrolu dokladů nebo fyzickou kontrolu nákladu

Seznam míst s IBF a jejich funkce naleznete v Příručce pro dopravce

Dopravci a řidiči TNV, LNV, dodávek a autobusů mohou navštívit poradenská pracoviště za účelem:

Dále také pro osobní poradenství ohledně:

Poradenská pracoviště naleznete na servisních stanicích a zastávkách pro nákladní vozidla na dálnici.

Řidiči budou i nadále potřebovat správnou kategorii řidičského průkazu pro vozidlo, které řídí. Řidiči si mohou zkontrolovat správnou kategorii řidičského průkazu.


Pro jízdy v rámci EU, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska nemusíte mít mezinárodní řidičský průkaz (IDP).

Možná budete potřebovat IDP pro jízdu v některých zemích EU a Norsku, pokud máte:

 • papírový řidičský průkaz
 • průkaz vydaný úřady na Gibraltaru, Guernsey, Jersey nebo Isle of Man

Dopravci ze Spojeného království, kteří si přejí podniknout tři pohyby prodej-nákup (přesun zboží mezi dvěma státy mimo Spojené království), tak mohou učinit na základě povolení ECMT (European Conference of Ministers of Transport).

Více informací o postupu podávání žádosti o ECMT.

Řidiči nákladních vozidel nebo určení přepravci musí použít službu Zkontrolovat, zda je těžký nákladní automobil připraven překročit hranici, aby mohli získat vstupní oprávnění pro Kent (KAP), pokud používají přístav Dover nebo Eurotunnel. To má zabránit dopravní zácpě v Kentu zajištěním toho, že nákladní automobily nebudou v přístavech zadržovány.

Může dojít k přetížení, pokud se řidiči nákladních vozidel dostanou do přístavu Dover nebo Eurotunnel bez správné dokumentace. Plány na řešení tohoto problému má Kent Resilience Forum Kentská policie rozhodne, kdy aktivovat části plánů, v závislosti na úrovni přetížení.


Mezi křižovatkami 8 a 9 na M20 bude probíhat řízení provozu. Těžká nákladní vozidla překračující kanál přes Dover nebo Eurotunel musí používat pobřežní cestu. V závislosti na úrovni přetížení mohou být nákladní automobily drženy mezi křižovatkami 8 a 9, dokud zácpa v přístavech nezmizí.

Ostatní provoz bude využívat obousměrný protiproud na protilehlé vozovce. Těžká nákladní vozidla, která necestují mezinárodně nebo přepravují ryby/korýše nebo jednodenní kuřata a zobrazují platné povolení pro stanovení priorit, mohou použít protisměrný provoz. Řidiči nákladních vozidel mohou dostat pokutu 300 GBP, pokud využijí protisměrný tok, když by neměli.

Pokud je aktivní řízení dopravy, v závislosti na úrovni přetížení mohou být řidiči nákladních vozidel požádáni, aby sledovali dopravní značky na letiště Manston (pokud míří do Doveru) nebo na Sevington. Povolení pro stanovení priorit pro ryby/korýše nebo jednodenní kuřata budou vydána na Ebbsfleet.


Pokud cestujete přes Kent počátkem roku 2021, uvědomte si, že v případě zpoždění na hranicích existuje potenciál pro narušení. Řidiči těžkých nákladních vozidel by si měli naplánovat cestu tak, aby si před vstupem do Kentu mohli udělat přestávky a zejména dobu nočního odpočinku. Tím se minimalizuje riziko porušení limitů pracovních hodin řidiče. V případě potřeby existuje předem dohodnutý plán, jak uvolnit hodiny řidičům, aby pomohli se zácpou.

Řidiči těžkých nákladních vozidel by si měli zajistit dostatek jídla a vody pro případ zpoždění na hranicích. Řidiči těžkých nákladních vozidel se mohou na své trase dozvědět o oblastech dálničních služeb aby si mohli naplánovat své cesty.


Rada hrabství Kent zavedla šestiměsíční zákaz parkování těžkých nákladních vozidel v Ashfordu, Canterbury, Doveru, Folkestone and Hythe, Maidstone, Swale a Thanetu do 1. července 2021. Jedná se o řešení nespolečenského parkování v obytných oblastech. Zákaz se nebude vztahovat na řidiče, kteří si dělají krátké 45minutové přestávky na bezpečných místech. Rada hrabství se nezaměří na těžká nákladní vozidla, která jsou zaparkovaná na průmyslových pozemcích nebo v odpočívárnách a nezpůsobí překážku nebo narušení donucovacích opatření.


Mapa pracovišť pro řízení dopravy v Kentu

pracovišť pro řízení dopravy

Trasy Short Straits přes Kent jsou obzvláště citlivé na narušení a na tuto oblast se zaměřuje většina plánů řízení dopravy. Existují také plány při narušení místního provozu v přístavech mimo Kent.


Řízení dopravy v přístavu Portsmouth

K řízení nákladu od vstupu do mezinárodního přístavu Portsmouth je zaveden plán řízení provozu nazvaný Operation Transmission. Chcete-li zabránit zpožděním a vyhnout se rušení cestovních plánů, postupujte podle značení, které směruje přepravce k nejbližšímu třídícímu bodu. Na třídících místech lze dokumenty předem zkontrolovat a povolit vstup do přístavu. Třídící body jsou otevřené non-stop. Dopravci by měli do přístavu cestovat pouze v případě, že mají platnou rezervaci Brittany Ferries a správné doklady.

Portsmouth Road sign


Správa provozu přístavů Humber

Dálniční úřady mají na A160 lokalizovaný systém řízení dopravy. Proveden bude pouze v případě, že v přístavech Killingholme nebo Immingham bude neobvyklý a rušivý provoz s kolonami. Trasy budou dobře značené. Další informace budou k dispozici na Humber Local Resilience Forum. Přepravci, kteří cestují z přístavů v Humberu, musí mít správné doklady a zajistit, aby byly trajektové plavby zarezervovány předem.

Opakovaně použitelné obaly jsou obaly, které jsou určeny k opakovanému použití k ochraně citlivých předmětů nebo zařízení před poškozením během přepravy. Nejsou určeny k dalšímu prodeji a na dovoz, na který se vztahuje osvobození od cla. Mezi tyto položky patří plastové nebo kovové klece, přepravky nebo rámy.

Pro uplatnění dovozní úlevy musí být obal předem vyvezen nebo použit k dovozu zboží.

K importu a exportu opakovaně použitelných obalů lze podat elektronické celní prohlášení. Nebo, je-li k dispozici tato možnost, lze učinit prohlášení o chování nebo ústní prohlášení o režimu dočasného použití nebo volného oběhu.


Příručka pro dopravce je k dispozici zde

Po splnění veškerých těchto požadavků se můžete vydat na cestu a vyzvednout zboží.