skip to main content

To je směr trasy zboží.
Do/přes EU do GB, nebo do/přes GB do EU.

1. Před cestou

Tyto pokyny jsou určeny dopravcům a komerčním řidičům, kteří přepravují zboží mezi Velkou Británií (Anglií, Skotskem a Walesem) a Evropskou unií (EU).

Připravte se na další celní a hraniční požadavky níže.

Přihlaste se k upozornění a podívejte se na aktuální informace na: gov.uk/brexit

Řidiči a posádka TNV, LNV, dodávek a autobusů – možná se budete muset testovat na negativní koronavirus (COVID-19) a mít u sebe konkrétní formuláře.

Více informací o požadavcích na testování na COVID-19 pro dopravce naleznete v průvodci GOV.UK s názvem Otestujte se na koronavirus (COVID-19), pokud jste řidič TNV nebo dodávky.

Dopravci přijíždějící do Anglie z EU mimo společnou cestovní oblast možná budou muset absolvovat test na COVID-19, pokud se zdrží déle než 2 dny. Pokud budete v Anglii 2 dny nebo méně, nemusí být nutné provést test. Vzhledem k tomu, že se situace pravidelně mění, doporučuje se, aby dopravci zkontrolovali nejaktuálnější požadavky na COVID-19, než se vydají na jakoukoli mezinárodní cestu.

To platí pro řidiče a posádky těžkých nákladních vozidel a řidiče dodávek a jiných lehkých nákladních vozidel. Platí pro dopravce se sídlem ve Velké Británii i mimo Velkou Británii. Pro řidiče a posádky TNV, LNV a dodávek jsou k dispozici bezplatné testy na COVID-19 na mnoha poradenských místech pro dopravce ve VB.

Další aktuální informace pro dopravce a řidiče se dozvíte zde v průvodci GOV.UK v kapitole Coronavirus (COVID-19): bezpečnější postup pro mezinárodní dopravce. Důrazně doporučujeme řidičům a posádce, aby si před vstupem do Kentu obstarali negativní test.

Osvědčení o odborné způsobilosti řidiče (CPC)

Aby mohli všichni řidiči ve VB a v EU vykonávat svou práci, budou stále potřebovat Osvědčení o odborné způsobilosti řidiče (CPC). Řidiči musí mít při řízení v EU a ve VB u sebe osvědčení CPC.


Řidiči pracující pro provozovatele ve Velké Británii

Řidiči s aktuálním průkazem UK Driver CPC pracující pro provozovatele z Velké Británie nemusí podnikat žádné další kroky týkající se kvalifikace. Průkaz UK Driver CPC je platný pro řidiče všech tras, které jsou provozovatelé z Velké Británie oprávněni zajišťovat, ať už na základě obchodní dohody Velké Británie s EU nebo na základě povolení ECMT.

Řidiči z EU mohou pracovat pro provozovatele z Velké Británie na základě průkazu UK Driver CPC uděleného členskými státy EU. Pokud by tito řidiči chtěli mít dlouhodobou jistotu, že mohou pracovat pro provozovatele z Velké Británie, musí vyměnit své průkazy EU Driver CPC za UK Driver CPC.

Chcete-li to provést, budete muset zaslat svou kartu řidiče CPC EU do DVSA, pokud ji chcete vyměnit za kartu řidiče CPC VB nebo do DVA, pokud žijete v Severním Irsku. : Školení Driver CPC pro kvalifikované řidiče: Máte-li licenci z jiné země – GOV.UK

Vzhledem k tomu, že Velká Británie je třetí zemí, mohou státní příslušníci Velké Británie potřebovat „osvědčení řidiče ze třetí země“ v případě, že nesplňují podmínky stanovené v nařízení 1072/2009 „o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh nákladní silniční dopravy“.


Řidiči z Velké Británie pracující pro provozovatele z EU

Řidiči, kteří mají průkaz UK Driver CPC a pracují nebo chtějí pracovat pro společnost z EU (např. Řidič z VB pracující pro francouzského nebo irského dopravce), musí provést patřičná opatření. To proto, že CPC vydané ve VB nemusí být u zaměstnavatelů v EU uznány jako platné kvalifikace.


Řidiči, kteří mají průkaz UK Driver CPC a pracují nebo chtějí pracovat pro společnosti z EU, si musí potřebné věci zjistit u odpovídající organizace v zemi, kde žijí a pracují. Přihlaste se k příslušnému orgánu v EU nebo v zemi Evropského hospodářského prostoru (EHP) pro výměnu průkazu za UK Driver CPC.


Licencování operátora: Britské oprávnění pro Společenství

Britští přepravci provádějící mezinárodní práci potřebují příslušné oprávnění provozovatele.

Při práci v EU by za všech okolností měla být na palubě všech vozidel kopie britské licence pro Společenství.


Podívejte se na aktuální informace na: gov.uk/brexit


Víza, pasy a průkazy totožnosti

Řidiči z Velké Británie potřebují na cestu do EU, aby platnost jejich britského cestovního pasu byla minimálně 6 měsíců. Řidiči si mohou ověřit, zda potřebují obnovit pas na Kontrola pasu pro cestu do Evropy

Do 1. října 2021 mohou občané EU, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska vstoupit do VB s pasem nebo národním průkazem totožnosti tak, jako nyní.

Od 1. října 2021  již nebudou národní občanské průkazy EU, EHP a Švýcarska přijímány jako platný cestovní doklad a ke vstupu do Velké Británie bude vyžadován cestovní pas. To se nebude vztahovat na ty občany EU, EHP a Švýcarska, kteří podali žádost o systém usazení v EU do 30. června 2021 nebo jinak mají chráněná práva podle dohod o právech občanů.

Gibraltarské průkazy totožnosti vydané britským občanům a irské pasy budou i nadále přijímány při cestování do Velké Británie.

Další podrobnosti o nových požadavcích a výjimkách budou poskytnuty při návštěvě VB jako občan EU, EHP nebo Švýcarska – GOV.UK (www.gov.uk)

Informace o tom, jak v případě potřeby získat vízum, naleznete na informačních stránkách týkajících se cestovního ruchu v každé zemi na Rady pro cesty do zahraničí


Řidičské průkazy a mezinárodní řidičská oprávnění

Řidiči musí mít správnou kategorii řidičského průkazu pro vozidlo, které řídí. Řidiči mohou zkontrolovat řidičské kategorie na svém řidičském průkazu.

K řízení v EU, Švýcarsku, Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku nepotřebujete mezinárodní řidičský průkaz (IDP).

V některých zemích EU a Norsku budete možná potřebovat IDP, pokud máte:

 • papírový řidičský průkaz
 • průkaz vydaný úřady na Gibraltaru, Guernsey, Jersey nebo na ostrově Man

Zkontrolujte, zda potřebujete mezinárodní řidičský průkaz.


Zelená karta pojištění vozidla.

Zelená karta je průkazem o pojištění vozidla při jízdě v zahraničí.

Od 2. srpna 2021 nemusí britští řidiči mít zelenou kartu při řízení v EU (včetně Irska), Andoře, Bosně a Hercegovině, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku, Srbsku nebo Švýcarsku.

V případě cestování přes tyto země do jiných zemí může být stále vyžadována zelená karta. Informace o tom, zda je třeba mít zelenou kartu s sebou, jsou k dispozici na informační stránce Rady pro cesty do zahraničí

Pozn.: V každém vozidle musí být stále doklad o pojištění.


Doklady o registraci vozidla

Řidiči musí při jízdě do zahraničí nosit u sebe doklady o registraci vozidla. Může se jednat o následující:


Nálepka GB nebo UK

Do 28. září 2021 musí být vozidla registrovaná ve Velké Británii při jízdě do zahraničí (kromě Irska) označena písmeny „GB “.

Od 28. září 2021 musí být vozidla registrovaná ve Velké Británii při jízdě do zahraničí (kromě Irska) označena písmeny „UK“.

Identifikátory GB a UK mohou být buď začleněny do registračních značek vozidel (vedle vlajky Unie), nebo může jít o samostatnou nálepku.

Nálepky GB musí být od 28. září 2021 nahrazeny nálepkami UK.

Řidiči nepotřebují k řízení ve většině zemí (kromě Španělska, Kypru a Malty) nálepku GB nebo UK, pokud jejich poznávací značka obsahuje GB nebo od 28. září UK, identifikátor s vlajkou Unie (tedy Union Jack).

Vozidla registrovaná ve Velké Británii nebo Severním Irsku nepotřebují k řízení v Irsku nálepku GB nebo UK.

Řidiči musí na zadní části vozidel a přívěsů jasně umístit štítek GB nebo od 28. září štítek UK, pokud jejich poznávací značka obsahuje některou z následujících položek:

 • symbol evropské vlajky
 • národní vlajku Anglie, Skotska nebo Walesu
 • pouze čísla a písmena – žádná vlajka nebo identifikátor

K řízení ve Španělsku, na Kypru nebo na Maltě musí mít řidiči nálepku GB, nebo od 28. září nálepku UK, bez ohledu na to, co mají na poznávací značce.

Odkaz – Zobrazení počtu poznávacích značek: Vlajky, symboly a identifikátory

Provozovatelé z Velké Británie mohou podnikat neomezené cesty do, z a přes EU.

Kabotáž

Kabotáž – přeprava zboží nebo cestujících mezi dvěma místy v jedné zemi dopravcem z jiné země za účelem pronájmu a odměny. Ve Velké Británii a v zahraničí je značně omezena.

Uskutečnit lze v EU až 2 další pohyby (prodej-nákup nebo kabotáž) následující po jízdě s nákladem směrem z Velké Británie, s maximálně 1 kabotáží v rámci 7denní doby.

Oba další pohyby mohou být kabotážními pohyby v Irsku pro operátory Severního Irska za předpokladu, že sledují naloženou cestu ze Severního Irska a jsou provedeny do 7 dnů.

Povolení ECMT.

Dopravci z Velké Británie, kteří si přejí podniknout 3 pohyby prodej-nákup (přesun zboží mezi 2 státy mimo Velkou Británii), tak mohou učinit na základě povolení Evropské konference ministrů dopravy (ECMT).

Více informací o postupu podávání žádostí o ECMT.

Obchodník

Odpovědnost obchodníka je vyřídit celní prohlášení a dodat dopravní společnosti a řidiči správné dokumenty. To může být provedeno přímo nebo prostřednictvím třetí strany, například dopravce, logistické společnosti nebo celního úředníka.


Přepravní společnost

Přepravní společnost musí zajistit, aby jejich provozy měly přístup k IT systémům, jako je například Služba pohybu nákladních vozidel (GVMS)Bezpečnost a zabezpečení GB (S&S GB) – lze to provést registrací a bude vyžadovat, aby měl dopravce registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu GB (EORI).

Řidič by měl mít všechny potřebné celní informace a doklady a další dokumenty pro danou trasu. Pokud má dopravce v úmyslu použít třetí stranu k dokončení vstupu S&S GB, bude muset tuto možnost zavést prostřednictvím
softwaru třetí strany nebo poskytovatele komunitních služeb (CSP).

Dopravní podnik se musí také ujistit, že jeho řidiči vědí, jaké dokumenty předložit v každé fázi cesty, včetně:

 • přístavů nebo vlakových stanic
 • celnic

Poznámka: V závislosti na vaší trase mohou být některé nebo všechny tyto dokumenty předloženy digitálně předem.

Ujistěte se prosím, že rozumíte procesu vztahujícího se na vaši trasu

Řidič

Řidič musí mít ve vozidle informace a dokumentaci od dopravní společností po celou dobu cesty. To také zahrnuje informace a dokumentaci nezbytnou ke splnění požadavků členských států EU. To proto, že každý pohyb zboží z EU do Velké Británie je jak vývoz pro orgány EU, tak dovoz pro orgány Velké Británie a naopak.

Je důležité, aby řidiči věděli, jaké informace a dokumentace jsou zapotřebí a kde, kdy a jak budou překládány a kontrolovány.

Pravidla pro řidiče a osobní jídlo a pití

Řidiči cestující do EU a z ní musí znát pravidla o tom, jaká osobní jídla, nápoje a rostliny si s sebou mohou vzít. Tato pravidla se vztahují na zboží přepravované s sebou, v zavazadle nebo ve vozidle.

Řidiči nemohou dovážet výrobky obsahující maso nebo mléko (např. sendvič se šunkou a sýrem nebo kávu s mlékem) do (nyní) nebo z EU (od 1. července 2022).

Téměř všechny rostliny a rostlinné produkty, včetně ovoce, zeleniny, květin a semen, vyžadují před vstupem do EU fytosanitární osvědčení.

Pokud mají řidiči s sebou zakázané předměty nebo nemají patřičné osvědčení, budou je muset spotřebovat, zkonzumovat nebo zlikvidovat na hranicích nebo před hranicemi.

Pokud tak neučiní, může dojít k jejich zabavení a zničení s rizikem nákladů a sankcí.

Zjistěte více o:

Dne 31. 12. 2020 představila vláda Velké Británie novou IT platformu zvanou Služba pohybu nákladních vozidel (GVMS) s cílem podpořit model předběžného oznámení pro dovoz i vývoz a usnadnit přepravu.

V současné době se to týká následujících tras:

 • zboží z EU do Velké Británie (Anglie, Wales a Skotsko) – pouze pokud přepravujete zboží podle Úmluvy o společném tranzitu s použitím tranzitního doprovodného dokumentu
 • zboží z Velké Británie do Severního Irska – reference pohybu zboží je vyžadována pro všechny pohyby zboží do přístavů Severního Irska, které využívají službu pohybu nákladních vozidel
 • zboží ze Severního Irska do Velké Británie – reference pohybu zboží je vyžadována pouze za následujících okolností:
   • Pohyby v rámci Úmluvy o společném tranzitním režimu
   • Pohyby karnetu TIR a ATA
   • pohyby z Irska do Velké Británie přes přístav Severního Irska
   • pohyby ze Severního Irska do Velké Británie v rámci zvláštního celního řízení nebo u zboží, pro které platí zvláštní mezinárodní postupy

Výhody služby GVMS:

 • Umožňuje propojení dokladu o prohlášení tak, aby osoba přepravující zboží (např. řidič) mohla na hranici předložit pouze jeden takový doklad (doklad o pohybu zboží nebo GMR)
 • Umožňuje propojení pohybu zboží s prohlášeními a umožňuje automatický příjezd/odjezd zboží v rámci systémů HMRC.
 • Automatizace funkce Office of Transit, označení vstupu zboží do SI nebo VB
 • Povolení oznámení o rizikovém výsledku prohlášení (držených nebo vyřízených) v systémech HMRC osobě mající na starosti zboží v okamžiku, kdy fyzicky dorazí do SI nebo VB

Od 1. ledna 2022 se pravidla změní a povinnost používat GVMS se bude vztahovat na všechny pohyby přes přístavy využívající GVMS, a to jak z EU do VB, tak z VB do EU.

To se bude vztahovat na všechny celní procesy (způsoby pohybu zboží)

Odkaz na https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service

Zařízení na vnitrozemských hranících (IBF) jsou pracoviště vlády VB, kde lze provádět celní kontroly a kontroly dokladů mimo přístavní místa.

Pracoviště IBF fungují jako úřad odjezdu (Office of Departure, pro odchozí cesty) a jako úřad pro určení (Office of Destination, pro příchozí cesty).

Na pracovištích IBF jsou prováděny kontroly následujících pohybů:

 • Společná úmluva o tranzitu (CTC), známá také jako Transit
 • Karnet ATA
 • Mezinárodní silniční doprava (karnet TIR)
 • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
 • Další formuláře, např. C108, duplicitní seznamy atd. – poraďte se se svým obchodníkem, co potřebujete mít u sebe
 • Pobyty na IBF jsou časově omezeny na 2 hodiny. Aplikace IBF je k dispozici pro chytré telefony v obchodě Google Play a v App Store.

Pozn.: Ne všichni dopravci budou muset zastavit na IBF. Například: pokud zahajujete nebo ukončujete přepravu CTC v prostorách autorizovaného odesílatele nebo autorizovaného příjemce a již máte ověřený tranzitní doprovodný dokument (TAD), nemusíte se zastavit na IBF.

Pobyty na IBF jsou časově omezeny na 2 hodiny. Poté vám mohou být účtovány další poplatky. Je důležité si uvědomit, že IBF nejsou:

 • zastávky nákladních vozidel/odpočívadla pro řidiče – řidiči by měli při vstupu do IBF zkontrolovat množství času stráveného řízením na jejich tachografech, aby se minimalizovalo riziko nutnosti najít místo (jinde) pro povinné přestávky na odpočinek a zároveň se chtějí stavit na IBF.
 • místa pro zahájení celních formalit (pro tyto služby přejděte jinam – na místě nejsou žádní celní agenti)
 • povinné pro každý export – pokud již máte všechny své dokumenty pro obě strany a Permission to Progress (P2P) od CHIEF, pak se nemusíte stavit na IBF.

Seznam míst a funkcí IBF naleznete na: Návštěva zařízení na vnitrozemských hranicích (IBF) – GOV.UK

Na poradenských stránkách mohou dopravci a řidiči TNV, LNV, dodávek a autobusů:

 • v případě potřeby získat bezplatný test na COVID (není na všech místech, ověřte předem) – zkontrolujte, zda musíte podstoupit test na koronavirus (COVID-19)
 • zjistit, jaká jsou potřebná pravidla a dokumenty pro pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU
 • provést bezplatnou kontrolu připravenosti k překročení hranice, která zajistí, že mají všechny potřebné dokumenty k překročení hranice s EU

Poradenská pracoviště pro dopravce jsou na čerpacích stanicích dálnic a zastávkách nákladních vozidel.

K dopravním zácpám může docházet, pokud se řidiči těžkých nákladních vozidel dostanou do přístavu Dover nebo tunelu Eurotunel bez správné dokumentace nebo kvůli zpoždění z jiných důvodů (např. špatné počasí). Kent Resilience Forum má zavedené plány k řešení tohoto problému. Kentská policie rozhodne, kdy aktivovat části plánů, v závislosti na úrovni přetížení.

Poznámka: Řidiči těžkých nákladních vozidel již ke vstupu do Kentu nepotřebují povolení Kent Access Permit (KAP).

V případě potřeby mohou být zavedena opatření pro řízení provozu zahrnující pohyblivou závoru M20. Pokud k tomu dojde, bude podle potřeby dopravce vést značení. Pokud cestujete přes Kent, uvědomte si, že pokud dojde ke zpoždění na hranicích, existuje riziko narušení. Řidiči těžkých nákladních vozidel by si měli naplánovat cestu tak, aby si před vstupem do Kentu mohli udělat přestávky a zejména dobu nočního odpočinku. Tím se minimalizuje riziko dosažení limitu hodin řidičů.

Řidiči těžkých nákladních vozidel by měli v případě zpoždění na hranicích zajistit dostatek jídla a vody (viz přivážení potravin pro osobní potřebu do zemí EU) pro případ zpoždění na hranicích.

 

Trasy Short Straits přes Kent jsou obzvláště citlivé na narušení a na tuto oblast se zaměřuje většina plánů řízení dopravy.

Dálniční úřady s velkoobjemovými porty mohou mít také lokalizovaná schémata řízení provozu.

Při běžném provozu budou zavedeny pouze v případě neobvyklého narušení provozu a dopravci by se měli řídit místními dopravními značkami, pokud jsou zavedeny.

Pokud přepravujete obaly, budete si muset u dovozce a/nebo vývozce ověřit:

 • zda splňují kritéria pro opakovaně použitelné obaly
 • zda máte oprávnění učinit prohlášení jednáním jejich jménem při dovozu
 • zda je prohlášení určeno pro režim volného oběhu nebo dočasné použití
 • podívejte se na pravidla ve VB (a EU) týkající se výměnných kontejnerů
 • zkontrolujte pravidla týkající se strojů namontovaných na těžkých nákladních automobilech, které usnadňují nakládku a vykládku

Mezi tyto položky patří plastové nebo kovové klece, přepravky nebo rámy.

Na vstupních místech VB můžete učinit prohlášení jednáním pro všechny opakovaně použitelné obaly. Prohlášení jednáním bude obvykle provedeno vyloděním z plavidla.

V místech vstupu do EU by měl dopravce zkontrolovat, zda je obal původem z EU nebo VB, protože to ovlivní formality, které musíte dodržovat.

Při vývozu bude prohlášení jednáním učiněno přejetím přes hranici přístavu.

Zjistěte více o prohlášení ohledně opakovaně použitelných obalů pro dovoz a vývoz do/z VB.


Další podrobnosti jsou najdete v Příručce dopravce

Jakmile splníte všechny tyto požadavky, jste připraveni vydat se na cestu a vyzvednout zboží.