skip to main content

To je směr trasy zboží.
Do/přes EU do GB, nebo do/přes GB do EU.

5. Další cesta

Jakmile zboží projde celním prohlídkou EU, může pokračovat na místo určení.

Obecný proces (předběžné oznámení).

Jakmile zboží projde celním prohlídkou EU, může pokračovat na místo určení.


CTC

Pokud se převoz provádí na základě CTC, řidič musí předložit TADcílovém úřadu EU nebo u oprávněného příjemce, kde bude tranzitní režim uzavřen. Zboží pak bude podléhat dovozním postupům EU.

TAD
TAD

Úmluva ATA

Je-li pohyb podle úmluvy ATA, řidič musí karnet ATA předat příjemci zboží, když je toto doručeno. To je proto, aby karnet ATA byl dostupný pro případ vrácení zboží do země původu, není-li přepravován zpět stejnou dopravní společností.

ATA
ATA

Úmluva TIR

Řidič musí předložit karnet TIR a zajistit, aby jej celní orgány EU opatřily razítkem, a to buď při odjezdu zboží z celního území EU, nebo v cílovém úřadu EU.

Jakmile vozidlo dokončí cestu, řidič musí vrátit karnet TIR do své kanceláře/vedoucímu.

TIR
TIR

Pokud se někdo ukryje ve vozidle 

Pokud má řidič podezření, že se někdo pokouší dostat do jeho vozidla nebo vstoupil do jeho vozidla, měl by kontaktovat místní policii, jakmile to bude bezpečné. Ve Velké Británii volejte 999 nebo v EU volejte 112 před vjezdem do přístavu.


Zůstaňte v obraze

Potřebujete-li osobní poradenství, navštivte informační a poradenské pracoviště na čerpacích stanicích dálnic a zastávkách nákladních vozidel.

Další podrobnosti jsou najdete v Příručce dopravce

Tyto pokyny budou aktualizovány o nejnovější informace na GOV.UK, jakmile budou k dispozici.