skip to main content

Přeprava zboží do EU a z ní

Vláda stanovila pragmatický nový harmonogram pro zavedení plné dovozní kontroly zboží dováženého z EU do Velké Británie.

  1. Revidovaný harmonogram poskytne podnikům více času na adaptaci na nové procesy
  2. Globální pandemie postihla dodavatelské řetězce ve Velké Británii i v celé Evropě
  3. Kontroly se budou zavádět postupně v průběhu roku 2022

Více informací najdete zde.


Pomocí jednoduchého průvodce níže se ujistěte, že jste připraveni k přepravě zboží.

To je směr trasy zboží.
Do/přes EU do GB, nebo do/přes GB do EU.