skip to main content

To je směr trasy zboží.
Do/přes EU do GB, nebo do/přes GB do EU.

3. Na hranici EU

Když se blížíte k místu odjezdu (včetně přístavů), musíte projít celními úřady Evropské unie (EU).

Musíte vyplnit formality ve vývozním přístavu EU. To zahrnuje seznámení se s požadovanými dokumenty, které musí být předloženy ke kontrole, a mít připravené karnety k razítkování, pokud je to nutné podle 4 způsobů přepravy zboží níže.

Předběžné oznámení – přeprava zboží do VB

Řidič musí mít u každé zásilky doklad o celním prohlášení deklaranta (v EU a Velké Británii). Důkaz bude mít formu:

      1. referenčního čísla z celního dovozního prohlášení, které může být označováno jako UK ICR pro místo svázané s inventářem nebo GMR pro prohlášení o předběžném uložení na místech nesvázaných s inventářem
      2. vývozní prohlášení EU MRN

Příklad čárového kódu MRN

 

 

 

Pozn.: některé z těchto procesů lze provést digitálně.

Pokud se převoz provádí na základě CTC, musí řidič předložit TAD podle postupů platných v každém členském státě.

To lze v mnoha případech provést digitálně.

TAD
TAD

Pozn.: některé z těchto procesů lze provést digitálně

Řidič musí předložit karnet ATA s autorizačním dopisem (je-li k dispozici) a zajistit, aby jej celními orgány EU opatřily razítkem v souladu s postupy EU.

ATA
ATA

Řidič musí předložit karnet TIR a zajistit, aby jej celní orgány EU opatřily razítkem v souladu s postupy EU.

TIR
TIR

Jakmile tyto požadavky splníte, můžete se zaregistrovat k nalodění pro přechod hranic.