skip to main content

Často kladené otázky

Informace o kódech zboží naleznete zde:

Obchodní tarif: podívejte se na kódy zboží, cla a sazby DPH – https://www.gov.uk/trade-tariff

nebo

Britský globální tarif (UKGT): podívejte se na kódy zboží, cla a sazby DPH – https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Jedná se o Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI).

Pro přepravu zboží mezi Velkou Británií a zeměmi mimo EU potřebujete číslo EORI.

Od 1. ledna 2021 jej budete potřebovat pro přepravu zboží mezi Velkou Británií (Anglie, Skotsko a Wales) nebo ostrovem Man a EU.

Pokud převážíte zboží do Severního Irska nebo z něj, můžete také potřebovat samostatné číslo EORI k tomuto účelu.

Pokud nemáte číslo EORI, můžete se potýkat s vyššími náklady a zpožděním. Například, pokud systém HMRC nemůže odbavit vaše zboží, budete muset zaplatit poplatky za skladování.

https://www.gov.uk/eori

Standardní průmyslová klasifikace ekonomických činností (SIC) se vztahuje spíše na obchodní aktivity než na přepravovaný náklad.
Pokud se jedná pouze o nákladní společnost převážející automobily a automobilové díly, pak může kód SIC „49410 – Silniční nákladní doprava“

Pokud se jedná o vývozce automobilů nebo automobilových dílů, pak se na ně budou vztahovat jiné kódy. Viz níže

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/

Na níže uvedené webové stránce GOV.UK se nachází 2 soubory PDF ke stažení – 1 pro celníky a 1 pro rychlé zásilky.

https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators

Zákon stanovuje udělování dočasného povolení vládním úřadům k poskytování zařízení na určených místních úřadech pro umístění a zpracování TNV vstupující nebo opouštějící Velkou Británii.

Umožňuje také poskytování souvisejících dočasných zařízení a infrastruktury.

Zákon stanovuje, že zařízení ukončí provoz do 31. prosince 2025.

https://inlandborderfacilities.uk/

https://www.gov.uk/guidance/international-authorisations-and-permits-for-road-haulage

Pokud cestujete mezi Velkou Británií a zeměmi EU, Lichtenštejnskem, Norskem nebo Švýcarskem, potřebujete pouze britskou licenci Společenství. Nepotřebujete povolení ECMT.

V rámci VB licence Společenství lze uskutečnit dvě přeshraniční přepravy (přesun zboží mezi dvěma zeměmi) v rámci EU, ale pokud budete chtít uskutečnit třetí přeshraniční přepravu, budete potřebovat povolení ECMT.

Povolení ECMT vám umožní uskutečnit třu přepravy mezi kteroukoli zemí ECMT.

Vozidlo vybavené povolením ECMT může přepravovat zboží mezi všemi 43 zeměmi zapojenými do tohoto systému.

UK hauliers/drivers can continue to operate in the EU without the need for a visa, providing they do not spend more than 90 days in the EU within any 180-day period.

However UK hauliers/drivers, as do all all UK travellers, need at least 3 months, from the planned date of return, on a UK passport to travel to the EU.

Check a passport for travel to Europe – GOV.UK (www.gov.uk)

Máte-li řidičský průkaz EU nebo EEA:

můžete řídit jakýkoli typ vozidla uvedeného na vaší plné a platné licenci – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/european-union-or-european-economic-area

Pokud máte řidičský průkaz z jiných zemí:

můžete řídit jakékoliv malé vozidlo (např. automobil nebo motocykl) uvedené na vaší plné a platné licenci po dobu 12 měsíců od doby, kdy jste naposledy vstoupili do Velké Británie (GB) – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/any-other-country

Pozn.: Řidičský průkaz z jiných zemí: pokud máte řidičský průkaz na autobus nebo kamion, můžete řídit pouze autobusy nebo kamiony, které jsou registrovány mimo Velkou Británii, pokud jste vozidlo do Velké Británie sami dovezli.

Dopravci/řidiči z Velké Británie mohou pokračovat ve své činnosti v EU bez vízové povinnosti za předpokladu, že nestráví v EU více než 90 dní v jakémkoli období 180 dnů.

Dopravci/řidiči z Velké Británie však, stejně jako všichni cestující z VB, musí mít k cestě do EU pas, jehož platnost minimálně o 3 měsíce překračuje plánované datum návratu.

Podívejte se na informace o cestovních pasech pro cestování do Evropy – GOV.UK (www.gov.uk)

Od 1. října 2021 budou změny vládní legislativy znamenat, že většina občanů EU, EHP a Švýcarska bude moci do Velké Británie cestovat pouze s platným pasem, pokud se do 30. června 2021 nepřihlásí do systému EU Settlement Scheme nebo nebudou mít jinak chráněná práva podle dohod o právech občanů.

Od 1. října už nebude při cestování do Velké Británie přijímán průkaz totožnosti, pokud nebudou platit jiné výjimky.

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

Každý, kdo cestuje do Velké Británie s neplatným cestovním dokladem, může mít zamítnut vstup na hranici.

Ne, účet vládní brány není nutný k získání aktuálních informací, ale budete potřebovat účet na gov.uk, abyste mohli uložit výsledky Brexit Checkeru a získávat aktuální informace o Brexitu v budoucnu.

https://www.account.publishing.service.gov.uk/sign-in

Některá zařízení na vnitrozemských hranicích mohou karnety ATA opatřit razítkem, a může to být úřad odjezdu pro tranzitní pohyby.

Měli byste na HMRC předem oznámit, že navštívíte zařízení na vnitrozemské hranici, pokud přepravované zboží:

   • směřuje do odjezdového úřadu nebo úřadu určení (zahájení nebo ukončení tranzitního pohybu)
   • je pokryto karnetem ATA

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility#locations-of-inland-border-facilities-listed-north-to-south

Nákladní list (CMR) je standardní smlouva používaná společnostmi, které chtějí využít externího dopravce pro silniční mezinárodní přepravu zboží.

CMR potvrzuje, že nákladní společnost zboží obdržela a má od dodavatele smlouvu pro jeho přepravu.

Pokud přepravujete zboží komerčně, musíte mít na všech mezinárodních cestách CMR.

CMR vyplní jeden z následujících:

   • vy (dopravce)
   • společnost odesílající zboží do zahraničí
   • přepravce nákladu

Budete potřebovat 3 kopie CMR:

   • pro dodavatele zboží
   • pro potenciálního zákazníka
   • jako doprovodný dokument pro zboží během přepravě
   • Ukázka dokumentu CMR.

Předem vytisknuté dokumenty CMR si můžete koupit u Road Haulage Association (RHA) a Logistics UK.

Další informace:

https://www.gov.uk/guidance/carry-out-international-road-haulage#complete-a-road-consignment-cmr-note

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_e.pdf

Budete potřebovat vývozní zdravotní certifikát a všechny příslušné celní dokumenty. Nepotřebujete však osvědčení o úlovku.

https://www.gov.uk/guidance/exporting-or-moving-fish-from-the-uk

Budete-li přepravovat živé ryby, pak kromě vývozního zdravotního certifikátu, který je nutný pro přepravu produktů / živých vodních živočichů, budete muset splnit dopravní předpisy týkající se dobrých životních podmínek, a pokud jste jako přepravci registrováni ve VB, pak, pokud to není výslovně pokryto v dohodě mezi EU a velkou Británií, se bude vyžadovat:

  1. povolení přepravce,
  2. osvědčení o schválení vozidla a
  3. provozovatel bude muset mít osvědčení o způsobilosti vydané členským státem EU.

Podrobnosti (z internetového portálu EU) naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/animal_transport_en.pdf

Agentura APHA doporučuje ověřit tyto informace si u dovozní agentury (celní) v zemi, kam koně míří.

Neexistuje žádné aktuální osvědčení EHC pro siláž / krmivo pro zvířata, pokud je přepravováno se zvířaty, protože to spadá do dobrých životních podmínek zvířat.

e-mail – EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
Telefon – 0300 020 0301

Řidič a náhradní vozidlo potřebují stejné doklady jako u:
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers#uk-hauliers-documents-licences-and-permits

Vozidlo tažené/přepravované zpět se považuje za dopravní prostředek podle nařízení 25 CIDEER, což umožňuje prohlášení na základě jednání pro zboží kapitoly D (prohlášení ústně nebo na základě jednání). Při návratu do Velké Británie bude tedy vyžadováno celní prohlášení, ale na většině míst lze prohlášení učinit pro propuštění do volného oběhu prostřednictvím jednání pro dopravní prostředek, pokud se na něj nevztahuje dovozní clo. Osvobození od cla bude platit, pokud se vozidlo dříve pohybovalo ve Velké Británii.

Při nástupu do trajektu dopravce nebude potřebovat GMR do 1. ledna 2022, ale bude muset potvrdit (v T&C pro průjezd), že jsou splněny požadavky na prohlášení.

Vyžaduje se, aby se vozidlo vyložilo z lodě a jelo přes celní úřad. Pokud bude zastaveno pohraniční stráží, měli by řidiči upozornit, že u těchto vozidel bylo podáno prohlášení na základě jednání.

Na straně EU na cestě z EU do VB je třeba poznamenat, že vozidla ve vlastnictví Velké Británie, která se vracejí do VB z EU (včetně porouchaných vozidel), která tahají prázdné vozidlo, musí dodržovat unijní celní kodex. Například pokyny francouzské celní správy by měly poskytovat podrobnosti o tom, co je nutné k přepravě těchto vozidel přes francouzskou hranici, ačkoli zboží, které se považuje za propuštěné do volného oběhu, zahrnuje „dopravní prostředky, na které se vztahuje osvobození od dovozní cla jako vrácené zboží“ [Článek 138 (3) nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/2446]

Zásilky rostlin a rostlinných produktů musí doprovázet rostlinolékařské osvědčení (PC).

Vývoz rostlin a rostlinných výrobků do EU a SI – informační portál zdraví rostlin VB (defra.gov.uk)

Obchodník požádá o PC u příslušného rostlinolékařského úřadu:

 • Agenturu pro zdraví zvířat a rostlin (APHA) v Anglii a Walesu
 • Skotskou vládu ve Skotsku
 • Lesní komisi v Anglii, Walesu a Skotsku pro dřevo, dřevěné výrobky a kůru

Řidič musí u obchodníka nebo přepravní společnosti potvrdit, že dovozní zástupce se sídlem v EU informoval příslušný BCP o příjezdu zásilky nejméně 24 hodin před zamýšleným příjezdem.
Řidič musí mít pro svou zásilku vytištěnou kopii každého EHC nebo PC. Zásilky mohou být při příjezdu do BCP v EU kontrolovány.

https://www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-special-rules

Pokud máte dotazy ohledně přepravy koní a dalších koňských zvířat mezi Velkou Británii a členskými státy EU, můžete:

napsat e-mail na EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
zavolat na : 0300 020 0301 

Pokud majitel převáží osobní zboží ve svém vlastním vozidle, nevyžadují se žádné vývozní dokumenty, protože se jedná o prohlášení chováním, ale bude třeba ověřit celní limity, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b80dec39-9750-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en (viz strana 44 – Přeprava osobního zboží)

Pokud se zboží převáží komerčně, pak celní prohlášení atd. bude nutné, předpisy jsou stejné, ať už se jedná o zboží nové, použité nebo starožitné.

Mohou být také vyžadovány vývozní licence – „Určité kulturní zboží, které dosáhne nebo překročí určitý věk a peněžní hodnotu, vyžaduje individuální licenci na vývoz z Velké Británie – ať už trvalou nebo dočasnou. (záleží na věku, hodnotě)” Vývozní licence | Arts Council England

Pokud je přeprava osobního zboží součástí stěhování hlavní domova, pak jsou pravděpodobné minimální kontroly ve Francii a Španělsku. Pokud jde o druhý domov nebo rekreační domy, pak se na zboží může vztahovat DPH a clo.

Opět je třeba prověřit francouzské celní předpisy a španělské celní předpisy (obdobná pravidla nepochybně budou platit i pro další země EU).

Pokud se jedná o nezpracovaný dřevěný nábytek, např. zahradní lavičky z větví s kůrou atd., pak může být vyžadován fytosanitární osvědčení. https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-wood-and-timber-products

Ano, pevné dřevěné palety budou vyžadovat fytosanitární osvědčení, pokud nemají znační ISPM15, viz níže.

Označení ISPM15 znamená, že dřevo prošlo fytosanitárními opatřeními, takže už se nemusí opakovat.

Pokud však obal/paleta nemá správné označení, nebo byla upravena nebo opravena, bude vyžadovat fytosanitární osvědčení nebo bude znovu označena u autorizovaného dodavatele.

Tvrdé dřevo musí splňovat mezinárodní normy ISPM15, pokud jej používáte pro dovoz zboží do Velké Británie.

Pokud používáte dřevěné obaly k vývozu zboží, zkontrolujte, zda země, se kterou obchodujete, přijímá standardy ISPM15, a zda má nějaké další požadavky. V EU se jako standard používá ISPM15.

Pozn.: K přepravě z SI do EU nebo do Velké Británie se nevyžaduje standard ISPM15, ale je vyžaduje se ve směru z VB do SI.

https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export

Veškerý komerční dovoz/vývoz bude vyžadovat celní formality.

Na velikosti vozidla nezáleží.

Referenční číslo pohybu (MRN) pro dovozní prohlášení EU obsahuje čárový kód, který jednoznačně identifikuje zásilku pro obchodníka.

V závislosti na typu výrobku, který je odeslán, a způsobu přepravy, se může vyžadovat další papírování. předběžné oznámení, CTC, ATA, TIR.

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers

Další informace o požadavcích ENS pro Irsko najdete na adrese:

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-and-entry-summary-declarations-access-guide.pdf.
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-trade-guide.pdf

Neschopnost předložit ENS může vést k tomu, že nebudete moci podat PBN a nebudete moci pokračovat v cestě.

Od 28. září 2021 se musí nálepka GB nahradit nálepkou UK.

Řidiči nemusí mít nálepku UK, pokud jejich poznávací značka obsahuje identifikátor UK nebo obsahuje vlajku EU.

Vozidla registrovaná ve Velké Británii nebo Severním Irsku nemusejí pro řízení v Irsku mít nálepku UK.

Řidiči musí na zadní části vozidel a přívěsů jasně viditelnou nálepku UK, pokud má jejich poznávací značka některou z následujících položek:

 • symbol eura, národní vlajka Anglie, Skotska nebo Walesu, pouze čísla a písmena
 • žádná vlajka nebo identifikátor

Při řízení ve Španělsku, na Kypru nebo na Maltě musí mít řidiči nálepku UK bez ohledu na to, co se nachází na jejich poznávací značce.

Cestování v EU – GOV.UK (www.gov.uk)

Ano, musíte podstoupit test na koronavirus před vstupem do Kentu, pokud nesete:

výbušniny
polymerizující látky
infekční látky
radioaktivní látky
zboží, které má značné důsledky na terorismus

To proto, že tyto typy nákladu nejsou povoleny na pracovištích v Kentu. Pokud je budete přenášet, bude vám odepřen přístup.

Pokud si nejste jisti, zda vaše zboží spadá do některé z těchto kategorií, kontaktujte svého dopravního manažera nebo odesílatele.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Ve Francii jsou povinné samolepky mrtvého úhlu u všech vozidel nad 3,5 tuny. Říká se tomu „Samolepka mrtvého úhlu“.

Pokud ji nebudete mít, hrozí vám v současné době pokuta 135 eur.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/les-vehicules-lourds-doivent-desormais-etre-equipes-dune-signalisation-materialisant

Informace o umístění samolepky: https://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp70/SR_Infographie_ANGLES_MORTS_v4.jpg

Na 12 měsíců platí výjimka, že toto přesné provedení samolepky „Mrtvý úhel“ není nutné, ale pouze v případě, že je nalepena jiná verze samolepky.

Většina čerpacích stanic u hranic je prodává, lze je také koupit online.

Britští řidiči nemusí při cestě do následujících zemí mít u sebe zelenou kartu.

   • EU (včetně Irska)
   • Andorra
   • Bosna a Hercegovina
   • Island
   • Lichtenštejnsko
   • Norsko
   • Srbsko
   • Švýcarsko

Řidiči však budou muset stále mít u sebe doklad o pojištění vozidla, jako jsou policejní doklady, a pokud budete cestovat přes EU do třetích zemí, pak mohou být stále požadovány zelené karty.

Podívejte se na další aktuální informace týkající se pojištění vozidla: https://www.gov.uk/vehicle-insurance/driving-abroad

Operace Brock byla deaktivována 1. srpna 2021.

To znamená, že na místě není žádné řízení provozu, takže mohou řidiči TNV použít jakoukoli trasu, ale aby se zabránilo narušení místní dopravy, doporučujeme dopravcům, aby se vyhnuli menším silnicím v Kentu.

V případě potřeby mohou být zavedena opatření pro řízení provozu zahrnující pohyblivou závoru M20.

Podívejte se na aktuální informace na https://highwaysengland.co.uk/travel-updates/operation-brock/ (otevře se v nové záložce)

Předpokladem k získání PBN je použití irské celní služby „Roll-on-Roll-off“ (https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/customs-roro-service/index.aspx), bez které bude přístup na trajekt odepřen.

Ano, nebudou účtovány žádné poplatky za léčbu související s onemocněním COVID 19, jak je uvedeno níže.

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-who-do-not-need-to-pay-for-nhs-treatment/

Ne, v případě nutnosti negativního testu dopravci dostanou osvědčení o propuštění, což jim umožní překročit hranici.

Koronavirus (COVID-19): bezpečnější postupy pro mezinárodní dopravce – GOV.UK (www.gov.uk)

Řidič a posádka se při práci v Anglii musí izolovat v kabině svého vozidla.

Kabinu můžete opustit pouze pro základní účely, včetně:

  • nákupu potravin
  • podstoupení testu na COVID-19
  • vyhledání lékařské pomoci a pohotovosti
  • použití umýváren včetně použití společných sprch
  • cvičení
  • výkonu práce, jako jsou dodávky, nakládání a vykládání
  • Zajištění technicky způsobilého stavu vozidla a nákladu
  • vyplnění celní dokumentace v celním/HMRC zařízení
  • Měli byste také opustit své vozidlo, pokud vám tak nařídí úředníci.

Pokud se na vás vztahují pravidla seznamu zelených zemí nebo pravidla seznamu oranžových zemí při úplném očkování, nemusíte se při příjezdu izolovat v kabině nebo být v karanténě, ačkoli vám doporučí, abyste během práce zůstali ve své kabině, abyste omezili vystavení se onemocnění COVID-19.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver