skip to main content

Převoz zboží do a z EU

Nová pravidla pro přepravce vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2021. To je zapříčiněno tím, že VB opustila EU a k 31. prosinci 2020 skončilo přechodné období.

Ujistěte se, že dodržujete pravidla, pomocí jednoduchého průvodce níže.

Toto je směr, kterým zboží cestuje.
Do/přes EU do VB nebo do/přes VB do EU.

Keep your business moving

Obchodování s Evropskou unií se změnilo. Nyní musíte dodržovat nová pravidla pro vývoz, dovoz, cla, údaje a zaměstnávání pracovníků. Podívejte se na video a zjistěte, co tato nová pravidla znamenají pro váš podnik. Můžete také použít tzv. Brexit checker a získat personalizovaný seznam činností.

Vážení podnikatelé, Spojené království opustilo EU a nyní platí nová pravidla. Chcete-li, aby se vaše podnikání nezastavilo, použijte tzv. Brexit checker, což je nástroj na stránkách gov.uk/transition, který vám vytvoří personalizovaný seznam činností přímo pro vaše podnikání. Obchod musí běžet dál