skip to main content

Převoz zboží do a z EU

Více než 98 % nákladních vozidel, která přijíždějí do přístavu Dover/Eurotunel, je nyní připraveno k přepravě přes hranice. V přímém důsledku toho a od úterý 20. dubna:

Dopravci již nepotřebují pro vjezd do Kentu povolení pro vjezd do Kentu (KAP), pokud jedou v nákladním vozidle do přístavu Dover nebo Eurotunelu.

Dopravci již nemohou využívat nástroj Check an HGV (Zkontrolovat nákladní vozidlo) ke kontrole, zda je připraveno na hranicích, ale stále mají přístup k informačním a poradenským stránkám pro dopravce, k těmto webovým stránkám a k souvisejícímu týmu Live Chat, který jim pomůže s kontrolou připravenosti na hranicích.


Ujistěte se, že jste na přepravu zboží připraveni, pomocí jednoduchého průvodce níže.

 

Toto je směr, kterým zboží cestuje.
Do/přes EU do VB nebo do/přes VB do EU.

Keep your business moving

Obchodování s Evropskou unií se změnilo. Nyní musíte dodržovat nová pravidla pro vývoz, dovoz, cla, údaje a zaměstnávání pracovníků. Podívejte se na video a zjistěte, co tato nová pravidla znamenají pro váš podnik. Můžete také použít tzv. Brexit checker a získat personalizovaný seznam činností.

Vážení podnikatelé, Spojené království opustilo EU a nyní platí nová pravidla. Chcete-li, aby se vaše podnikání nezastavilo, použijte tzv. Brexit checker, což je nástroj na stránkách gov.uk/transition, který vám vytvoří personalizovaný seznam činností přímo pro vaše podnikání. Obchod musí běžet dál