skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

1. Подготовка за пътуване

Това ръководство е за превозвачи и водачи на товарни автомобили, превозващи стоки между Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) и Европейския съюз (ЕС).

Подгответе се за допълнителните митнически и гранични изисквания по-долу.

Абонирайте се за известия и проверявайте за актуализации: gov.uk/Brexit

Шофьори и екипаж на тежкотоварни автомобили, лекотоварни автомобили, микробуси и туристически автобуси – може да се наложи да направите тест за коронавирус (COVID-19), който да е отрицателен, и да носите определени формуляри, преди да преминете границата в определени държави.

Научете повече за изискванията за тестване на COVID-19 за превозвачите тук в ръководството на GOV.UK, озаглавено „Направете си тест за коронавирус (COVID-19), ако сте шофьор на тежкотоварен автомобил или микробус“.

На превозвачи, пристигащи в Англия от ЕС извън Общата зона за пътуване, може да се наложи да си направят тест за COVID-19, ако ще пребивават в държавата повече от 2 дни. Може и да не се наложи да си правите тест, ако ще пребивавате в Англия 2 дни или по-малко. Тъй като ситуацията постоянно се променя, препоръчително е превозвачите да проверяват най-актуалните изисквания за COVID, преди да предприемат каквото и да било международно пътуване.

Това се отнася за водачи и екипажи на тежкотоварни автомобили и микробуси, както и за водачи на други лекотоварни автомобили. Това е приложимо за водачи както от Обединеното кралство, така и извън него. Безплатно тестване за COVID се предлага за водачи и екипаж на тежкотоварни камиони, лекотоварни камиони и микробуси на много великобритански обекти за съвет за превозвачи.

Научете повече тук за насоките на GOV.UK, озаглавени „Коронавирус (COVID-19): по-безопасни практики за международни превозвачи“, където ще намерите допълнителна актуална информация за превозвачи и шофьори. Препоръчваме на шофьорите и екипажа да си направят тест, който да е отрицателен, преди да влязат в Кент.

Сертификат за професионална компетентност на водача (CPC)

Всички шофьори от Обединеното кралство и ЕС все още ще се нуждаят от сертификат за професионална компетентност (CPC), за да могат да работят. Шофьорите трябва да носят своята карта за CPC квалификация, докато шофират в ЕС и Великобритания.


Водачи, работещи за оператори от Обединеното кралство

Водачите с валиден CPC от Обединеното кралство, работещи за оператори от Обединеното кралство, не трябва да предприемат допълнителни действия по отношение на квалификациите си. Британският СРС за водачи е валиден за всички пътувания, които операторите от Обединеното кралство имат право да предприемат, независимо дали в резултат на Споразумение за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС или въз основа на разрешителни от ECMT.

Водачите от ЕС могат да работят за оператори от Обединеното кралство със CPC, издаден от страна членка на ЕС. Ако такива водачи желаят да са сигурни, че в дългосрочен план могат да работят за оператори от Обединеното кралство, то те следва да сменят своя СРС за водачи от ЕС със СРС от Обединеното кралство.

За тази цел трябва да изпратите своята CPC карта за водачи от ЕС на Агенцията за стандарти на водачи и автомобили (DVSA), ако искате да я замените за CPC карта за водачи от Великобритания, или на DVA, ако сте в Северна Ирландия. : Обучение относно CPC за квалифицирани шофьори: Ако имате шофьорска книжка от друга държава – GOV.UK

Тъй като Обединеното кралство е трета страна, жителите на Великобритания може да се нуждаят от „атестация на водача в трета страна“, в случай че не отговарят на условията, определени в Регламент 1072/2009 „относно общите правила за достъп до международния пазар за сухопътни превози”.


Водачи от Обединеното кралство, работещи за оператори от ЕС

Водачите, притежаващи СРС, издаден в Обединеното кралство, които работят или планират да работят за компания от ЕС (например британски шофьор, работещ за френски или ирландски превозвач), следва да предприемат действия. Това е така, защото издаденият в Обединеното кралство CPC може да не бъде признат като валидна квалификация от работодателите в ЕС.


Водачите, притежаващи британски CPC и работещи или желаещи да работят за фирми в ЕС, трябва да се консултират със съответната организация в държавата, където живеят и работят, за да разберат какво трябва да направят. Кандидатствайте пред съответния орган в ЕС или Европейското икономическо пространство (ЕИП) за замяна на CPC на водач от Обединеното кралство.


Лицензиране на оператори: Лиценз от Обединеното кралство за Общността

Британските превозвачи, които извършват международна дейност, ще продължат да се нуждаят от съответния лиценз за оператор.

Копие от британския лиценз за Общността, при всички обстоятелства, трябва да се носи на борда на всички превозни средства при работа в ЕС.


Проверка на актуализациите: gov.uk/Brexit


Визи, паспорти и лични карти

Шофьорите от Обединеното кралство се нуждаят от британски паспорт с поне 6-месечна валидност, за да пътуват до ЕС. Шофьорите могат да проверят дали им е необходимо да подновят паспорта си . Проверка на паспорта за пътуване до Европа

Преди 1 октомври 2021 г.гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария могат да влизат в Обединеното кралство с паспорт или национална лична карта, както правят сега.

От 1 октомври 2021 г.национални лични карти от ЕС, ЕИП и Швейцария няма да се приемат като валиден документ за пътуване и за влизане в Обединеното кралство ще се изисква паспорт. Това не се отнася за граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария, които са кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС до 30 юни 2021 г. или имат защитени права по силата на Споразуменията за граждански права.

Лични карти от Гибралтар, издадени на британски граждани, и ирландски паспортни карти и занапред ще се приемат за пътуване до Обединеното кралство.

Further details on the new requirements and exceptions will be provided on Посещение на Обединеното кралство като гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария – GOV.UK (www.gov.uk)

Информацията за това как да получите виза, ако се нуждаете от такава, ще откриете на страницата със съвети за пътуване на всяка една държава на адрес: Съвети за пътуване в чужбина


Шофьорски книжки и международни шофьорски разрешителни

Шофьорите се нуждаят от правилната категория шофьорска книжка за превозното средство, което управляват. Шофьорите могат да проверяват категориите в шофьорската си книжка.

Не Ви е необходимо международно разрешително за шофиране (IDP), за да шофирате в ЕС, Швейцария, Исландия или Лихтенщайн.

Може да се нуждаете от IDP , за да шофирате в някои държави от ЕС и Норвегия, ако имате:

 • хартиено свидетелство за управление на МПС
 • свидетелство за управление, издадено в Гибралтар, Гърнзи, Джърси или остров Ман

Проверете дали имате нужда от международно разрешително за шофиране.


Зелена карта за автомобилни застраховки

Зелената карта е доказателство за застраховка на превозното средство при пътуване в чужбина.

От 2 август 2021 г. водачите от Обединеното кралство не се нуждаят от зелена карта при пътуване в ЕС (включително Ирландия), Андора, Босна и Херцеговина, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия или Швейцария.

Ако пътувате през тях до други държави, все още може да се изисква зелена карта. Информация за това дали е необходимо да носите такава карта можете да намерите на страницата със съвети за пътуване във всяка държава на адрес: Съвети за пътуване в чужбина

БЕЛЕЖКА. Във всяко превозно средство трябва да се носи доказателство за застраховка.


Документи за регистрация на превозно средство

При пътуване в чужбина водачите трябва да носят документи за регистрация на превозното средство. Това може да са:


GB или UK стикер

До 28 септември 2021 г.превозните средства, регистрирани в Обединеното кралство, трябва да имат буквите „GB“при пътуване в чужбина (с изключение на Ирландия).

От 28 септември 2021 г.превозните средства, регистрирани в Обединеното кралство, трябва да имат буквите „UK“при пътуване в чужбина (с изключение на Ирландия).

Идентификаторите GB и UK могат или да бъдат част от регистрационната табелка (заедно с флага на Великобритания) или да са като отделен стикер.

Стикерите „GB“ трябва да бъдат заменени със стикери „UK“ след 28 септември 2021 г.

Водачите не се нуждаят от стикер „GB“ или „UK“, за да шофират в повечето държави (освен Испания, Кипър и Малта) , ако техните регистрационни табелки включват идентификатор „GB“ или, от 28 септември , „UK“, заедно със Знамето на Съюза (т.е. с Юниън Флаг).

Превозните средства, регистрирани във Великобритания или Северна Ирландия, не трябва да показват GB или UK стикер за шофиране в Ирландия.

Шофьорите трябва да показват GBстикер, или от 28 септември UKстикер, ясно на задната страна на превозните средства и ремаркетата, ако регистрационната им табела включва някое от следните:

 • символ на европейското знаме
 • национален флаг на Англия, Шотландия или Уелс
 • само цифри и букви – без знаме или идентификатор

Когато шофират в Испания, Кипър или Малта, водачите трябва да показват „GB“стикер, или от 28 септември „UK“стикер, без значение какво включват регистрационните им табелки.

Връзка – ​​Показване на регистрационните табелки: Знамена, символи и идентификатори

Британските оператори ще могат да предприемат неограничен брой пътувания към, от и през ЕС.

Каботаж

Каботаж – превоз на стоки или пътници между 2 места в една и съща държава от превозвач от друга държава с цел наемане и заплащане, това е силно ограничено в Обединеното кралство и в чужбина.

Могат да се предприемат до 2 допълнителни пътувания (за кръстосана търговия или каботаж) в рамките на ЕС след пътуване с товар от Обединеното кралство, с максимум 1 каботажен превоз в рамките на 7-дневен период.

И двете допълнителни придвижвания могат да бъдат каботажни движения в Ирландия за оператори от Северна Ирландия при условие че са след натоварено пътуване от Северна Ирландия и се извършват в рамките на 7-дневен период.

Разрешителни ECMT

Превозвачите от Обединеното кралство, желаещи да предприемат до 3 превоза за кръстосана търговия (превоз на стоки между 2 страни извън Обединеното кралство), може да го направят с Разрешително от Европейската конференция на министрите на транспорта (ECMT).

Научете повече за процедурата за кандидатстване за разрешителни за международен автомобилен превоз на товари в ECMT.

Търговец

Отговорност на търговеца е да изготви митнически декларации и да предостави на компанията-превозвач и на шофьора точните документи. Това може да стане директно или посредством трета страна, например спедитор, логистична компания или митнически агент.


Компания товарен превозвач

Компанията превозвач трябва да осигури достъп за своите оператори до ИТ системи като Услуга за движение на превозни средства за стоки (GVMS) и Безопасност и сигурност във Великобритания (S&S GB) – това може да се извърши чрез регистрация и от превозвача се изисква да притежава номер за Регистрация и идентификация на икономически оператор (EORI) за Великобритания.

Водачът трябва да разполага с цялата необходима митническа информация, документи и други разрешителни за маршрута, който възнамерява да използва. Ако превозвачът планира да използва трета страна за влизане от тип S&S GB, той трябва да е уредил това чрез
софтуер на третата страна или чрез доставчик на услуги за общността (CSP).

Компанията товарен превозвач трябва също така да се увери, че водачите й знаят какви документи да представят на всеки етап от пътуването, включително:

 • на пристанища или влакови терминали
 • на митнически пунктове

Бележка: в зависимост от маршрута, някои или всички тези документи могат да бъдат изпратени предварително по електронен път.

Моля, уверете се, че разбирате процеса за маршрута, който използвате

Водач

По време на пътуването водачът трябва да носи в превозното средство информацията и документацията, предоставени от компанията превозвач. Това включва също информация и документация, необходими за изпълнение на изискванията на държавите членки на ЕС. Това е така, защото всяко движение на стоки от ЕС към Обединеното кралство е едновременно движение на износ за органите на ЕС и движение на внос за органите на Обединеното кралство и обратно.

Изключително важно е водачите да знаят каква информация и документи са необходими, както и къде, кога и как да бъдат представени за проверка.

Правила за водачи относно храна и напитки за лична употреба

Водачи, пътуващи до и от ЕС, трябва да са наясно с правилата за това какви храни, напитки и растения за лична употреба могат да вземат със себе си. Тези правила се прилагат за вещи, носени от тях лично, в багажа или в превозното средство.

Водачите нямат право да внасят продукти, съдържащи месо или млечни продукти (например сандвич с шунка и сирене или кафе с мляко) в ЕС (към момента) или извън ЕС (от 1 юли 2022 г.).

Почти всички растения и растителни продукти, включително плодове, зеленчуци, цветя и семена, изискват фитосанитарен сертификат, преди да бъдат допуснати в ЕС.

Ако водачите притежават забранени артикули или не носят необходимия сертификат, те ще трябва да ги използват, консумират или изхвърлят на или преди границата.

Неспазването на това правило може да доведе до изземване и унищожаване с риск от разходи и санкции.

Научете повече за:

На 31.12.20 г. правителството на Обединеното кралство въведе нова информационна платформа, наречена Услуга за движение на превозни средства за стоки (GVMS), за да подкрепи модела за предварително деклариране, както за внос, така и за износ и да улесни транзитното движение.

В момента това се отнася за следните маршрути:

 • стоки от ЕС до Великобритания (Англия, Уелс и Шотландия) – само ако придвижвате стоки съгласно Конвенцията за общ транзитен режим, използвайки транзитен придружаващ документ
 • стоки от Великобритания до Северна Ирландия – за всички движения в Северна Ирландия, използващи Услугата за движение на превозни средства за стоки, се изисква справка за движението на стоките
 • стоки от Северна Ирландия до Великобритания – справка за движението на стоките се изисква само при следните обстоятелства:
   • движенията съгласно Конвенцията за общ транзитен режим
   • движения с карнети TIR и ATA
   • движенията от Република Ирландия до Великобритания през пристанище в Северна Ирландия
   • движенията от Северна Ирландия до Великобритания по специална митническа процедура или по списък със стоки, при които се прилагат специфични международни процедури

Предимствата на GVMS са, че:

 • позволява справките за декларации да се обединят, така че лицето, което придвижва стоките (напр. шофьора), да представи само една справка (Справка за движението на стоки или GMR) на границата
 • позволява свързването на движението на стоките с декларациите, което позволява автоматично въвеждане/напускане на стоките в системите на HMRC.
 • Автоматизиране на функцията транзитно митническо учреждение за маркиране на въвеждането на стоки в Северна Ирландия или Великобритания
 • Позволява изпращането на уведомление за рисковия резултат от декларациите (задържани или изчистени) в системите на HMRC до лицето, което контролира стоките, към момента на физическото му пристигане в Северна Ирландия или Великобритания

От 1 януари 2022 г. правилата ще се променят и изискването за използване на GVMS ще се прилага за всички движения през пристанищата, използващи GVMS, както от ЕС до Великобритания, така и от Великобритания до ЕС.

Това ще важи за всички митнически процедури (начини за движение на стоки)

Връзка към https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service

Пунктовете на сухоземна граница (IBF) са държавни обекти на Обединеното кралство, където може да се извършват митнически и документални проверки извън пристанищата.

IBF изпълняват функции на отправна митническа служба (за изходящи пътувания) и митническа служба по местоназначение (за входящи пътувания).

На IBF се извършват проверки за следните движения:

 • Конвенция за общ транзитен режим (CTC), известно още като „транзит“
 • Карнет ATA
 • Карнет за международен сухопътен транспорт (TIR)
 • Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)
 • други формуляри, напр. C108, дублирани списъци и т.н. – консултирайте се с търговеца какво трябва да носите
 • Времето за престой в IBF е ограничено до 2 часа. Приложението IBF е достъпно за смартфони в Google play store както и в App store.

НБ: не всички превозвачи ще трябва да посетят IBF Например: ако започвате или приключвате движение по CTC в помещенията на упълномощен изпращач или упълномощен получател и вече имате валидиран придружаващ транзитен документ (TAD), не е необходимо да посещавате IBF.

Времето за престой в IBF е 2 часа, след това може да се наложи да заплатите допълнителни такси. Важно е да се отбележи, че IBF не са:

 • спирки за камиони/места за почивка на водачи – водачите трябва да проверят количеството време, което остава на тахографите им, когато влизат в IBF, за да се сведе до минимум рискът да се наложи да намерят място (другаде) за задължителните спирки за почивка, като същевременно искат да посетят IBF
 • места за започване на митнически формалности (отидете на друго място за тези услуги – няма налични митнически агенти на място)
 • задължителни за всеки износ – ако вече имате всички документи за двете страни и Разрешение за преминаване (P2P) от CHIEF, не е необходимо да посещавате IBF

Списък на IBF локациите и функциите може да намерите на: Посещение на Пункт на сухоземна граница (IBF) – GOV.UK

Превозвачите и шофьорите на тежкотоварни автомобили, лекотоварни автомобили, микробуси & туристически автобуси могат да посетят сайтовете със съвети за:

 • Тест за COVID (не на всички места, проверете първо), ако е необходимо – проверете дали трябва да си направите тест за коронавирус (COVID-19)
 • Научете повече за правилата и документите, необходими за придвижването на стоки между Обединеното кралство и ЕС
 • Извършете безплатна проверка на готовността за преминаване на границата, за да се уверите, че разполагате с правилните документи за преминаване на границата на ЕС

Обектите за информация и съвети за превозвачите се намират в пунктовете по магистралите или на спирките за камиони.

Може да се образуват задръствания, ако водачите на тежкотоварни камиони пристигнат на пристанище Дувър или на Евротунела без подходящата документация, или поради закъснения по други причини (напр. неблагоприятни метеорологични условия). Форумът за устойчивост на Кент устойчивост в Кент има установени планове за справяне с това. Полицията на Кент ще реши кога да активира части от плана в зависимост от нивото на задръстванията.

Бележка: водачите на тежкотоварни камиони вече не се нуждаят от разрешение за достъп до Кент (KAP) за влизане в Кент.

Ако е необходимо, движението може да се ограничи с подвижна бариера на M20. Ако това се случи, превозвачите ще бъдат насочвани чрез пътни знаци. Ако пътувате през Кент, имайте предвид, че съществува риск от задръствания, ако има забавяне на границата. Водачите на тежкотоварни камиони трябва да планират пътуването си, за да са сигурни, че могат да правят кратки почивки и особено период за почивка през нощта, преди да влязат в Кент. Това ще намали риска от попадане в ограничението на часовете на шофьорите.

Водачите на тежкотоварни камиони трябва да се погрижат да имат достатъчно храна и вода (вж. внос на храна и напитки за лично ползване в страни от ЕС) в случай на забавяне на границата.

 

Маршрутите през малките проливи на Кент са особено уязвими на затруднения в движението и тази област е фокусът на повечето планове за управление на пътното движение.

Магистралните органи с пристанища с висок обем на движението може също да въвеждат локализирани схеми за управление на пътното движение.

При нормална работа такива ще бъдат въвеждани само ако има силно нарушение на пътното движение и превозвачите трябва да следват местните пътни знаци, ако такива мерки бъдат въведени.

Ако превозвате опаковки, ще трябва да се консултирате с вносителя и/или износителя:

 • дали отговарят на критериите за опаковки за многократна употреба
 • дали имате правомощия да направите декларация чрез поведение от тяхно име при внос
 • дали декларацията е за процедурата за свободно обращение или временно допускане
 • да проверят правилата във Великобритания (и ЕС) относно контейнерите със сменяем корпус
 • да проверят правилата за машини, монтирани върху камиони, за улесняване на товаренето и разтоварването

Тези елементи включват пластмасови или метални кафези, щайги или рамки.

На входни пунктове във Великобритания можете да направите декларация чрез поведение за всички опаковки за многократна употреба. Декларацията чрез поведение по принцип представлява слизане от плавателен съд.

На входни пунктове в ЕС превозвачът трябва да провери дали опаковката е с произход от Великобритания или ЕС, тъй като това ще засегне формалностите, които трябва да следвате.

При износ декларацията чрез поведение с прави чрез преминаване на границата на пристанище.

Научете повече за деклариране на опаковки за многократна употреба за внос и износ от Великобритания.


Допълнителна информация можете да намерите в Ръководството на превозвача

След като сте изпълнили всички тези изисквания, сте готови да започнете пътуването си и да вземете стоките.