skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

5. Пътуване напред

След като стоките преминат през митницата на ЕС, те могат да бъдат транспортирани до местоназначението си.

Обща процедура (предварително деклариране).

След като стоките преминат през митницата на ЕС, те могат да бъдат транспортирани до местоназначението си.


CTC

Ако движението се осъществява според CTC, водачът трябва да представи TAD в ЕС пред митническа служба по местоназначение или пред упълномощен получател, където транзитната процедура ще бъде закрита. След това стоките ще бъдат подложени на процедурите за внос в ЕС.

TAD
TAD

Конвенция на АТА

Ако превозът се извършва съгласно Конвенцията ATA, водачът трябва да предаде карнета ATA на получателя на стоките при доставката им. Това е така, за да може карнетът ATA да бъде използван за връщане на стоките в страната им на произход, ако те не бъдат транспортирани обратно от същата изходяща транспортна компания.

ATA
ATA

Конвенция TIR

Водачът трябва да представи карнета TIR и да гарантира, че той е подпечатан от митническите органи на ЕС, когато стоките напускат митническата територия на ЕС, в митническа служба на ЕС по местоназначение или в помещение на в ЕС.

След като превозното средство завърши пътуването си, водачът трябва да върне карнета TIR на своя офис/мениджър.

TIR
TIR

Ако някой се крие в превозното средство 

Ако водач подозира, че някой се опитва да влезе в превозното му средство или е влязъл в превозното му средство, трябва да се свърже с местната полиция веднага щом е безопасно да го направи. В Обединеното кралство се обадете на 999 или в ЕС на 112, преди да навлезете в пристанището.


Бъдете в крак с новостите

За лично консултиране посетете информационен и консултативен обект на автомагистрали или на спирка за камиони.

Допълнителна информация можете да намерите в Ръководството на превозвача

Това ръководство ще бъде актуализирано с най-новата информация, веднага щом тя бъде налична.