skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

3. Границата на Великобритания

Водачът трябва да има всички необходими референтни номера или документи

Водачът трябва да има всички необходими референтни номера или документи

Може да е необходимо да подадете EXS декларация.

Превозвачът (което означава компанията превозвач за придружавани превози, и операторът на ферибота за непридружавани превози) трябва да подаде EXS декларация до митническите власти на държавата, от която се изнася пратката.

Данните от EXS обикновено се обединяват с декларацията за износ (която е митническа декларация).

Лицето, което обикновено носи отговорност за подаване на комбинирана декларация, е износителят на стоките или негов представител.

Ако това е отделна декларация (напр. за празен камион), тя се въвежда в системата за управление на износа (ECS).

Обикновено се изисква самостоятелна EXS, ако:

 • празен контейнер се превозва по договор за транспортиране (договор за транспортиране или договор за превоз е споразумение между превозвач и спедитор или пътник, определящ задълженията и правата на всяка страна)
 • стоките остават на временно съхранение за повече от 14 дни
 • стоките са останали на временно съхранение за по-малко от 14 дни, но данните от декларацията за сигурност и безопасност при внос са неизвестни, или ако данните за местоназначението или получателя се променят
 • стоките се пренасят транзитно с Придружаващ транзитен документ (TAD) или Транзитна декларация за безопасност и сигурност (TSAD) – TSAD не отговарят на британските изискванията за сигурност и безопасност

Подаването на съвместни EXS декларации за безопасност и сигурност и митнически декларации за износ, както и на самостоятелни EXS за безопасност и сигурност, може да бъде направено чрез системата за Митнически режим за внос и износ на товари (CHIEF) или Услугата за митнически декларации (CDS). Засега остава възможността за подаване на EXS декларации чрез системите CSP или чрез доставчици на софтуер трети страни.

Самостоятелна EXS не се изисква, ако от Великобритания се превозват празни палети и празни камиони , за които няма сключен договор за транспортиране.

Научете повече за процедурата за EXS във Великобритания

При придружавани Ро-Ро пратки водачът трябва да има всички необходими референтни номера или документи, за да се отговори да вносните изисквания на държавата, през която влиза в ЕС. Вижте списъка за проверка на документите в края. Отговорност за това носи износителят от Великобритания (със своя митнически агент и/или логистична компания), освен ако не се е договорил с друга страна да носи отговорност за това като част от условията за международна търговия.

Отговорност на износителя от Великобритания (със своя митнически агент и/или логистична компания) е да гарантира, че това е направено.

Търговецът, който изнася стоките от Великобритания, трябва да:

 • да потвърди пред търговеца, който внася стоките в ЕС, че са изпълнени всички необходими формалности и изисквания, напр. подаването на декларация за внос
 • да даде пълни и ясни инструкции на транспортната фирма и шофьора, така че те да знаят какво да направят
 • да предостави цялата необходима документация и информация, напр. референтния номер на движението (MRN) от декларацията за внос в ЕС, както и копия на хартиен носител на всички MRN номера на лицензи или сертификати

Пример за MRN баркод за внос

Уверете се, че са изпълнени съответните изисквания за безопасност и сигурност за ENS относно движението за страната, към която се придвижват стоките.

За придружаващите товари превозвачът е отговорен за подаването на обобщената декларация за въвеждане – известна още като декларация за безопасност и сигурност ENS – в Системата за управление на вноса (ICS ) на държавата-членка на първия пункт за влизане в ЕС.

Това е много важно на британските пристанищата и терминали за автофериботи рол-он рол-оф (Ро-Ро), особено в тези, които нямат пристанищни системи за инвентаризация.

Данните, необходими за ENS декларация включват:

 • изпращач
 • получател
 • описание на стоките
 • маршрутизация (държава по държава)
 • превоз (напр. данни за ферибот или Евротунела)
 • време на пристигане

За издаване на ENS декларации в ЕС е необходим валиден EORI номер на държава-членка на ЕС. Декларацията може да бъде подадена от трета страна, доколкото това се прави със знанието и съгласието на превозвача. Отговорната страна трябва да се увери, че:

  • е подадена обобщена декларация за въвеждане
  • декларациите са подадени в законоустановените срокове

Третата страна трябва също да се увери в точността на предадената на превозвача информация.

Срокът за подаване на декларацията на ЕНС за товари, движещи се по пътищата, е поне час преди пристигането.


Вече можете да се регистрирате за качване на борда. Следвайте указанията на граничните служби на пункта за излизане от Обединеното кралство или следвайте указанията, получени на борда по време на фериботното пътуване.