skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

4. Границата в ЕС

Шофьорът трябва да спазва изискванията за внос и граничен контрол на ЕС за държавата, в която влиза. По-долу е представена допълнителна информация за отделните държави.

Проверете по-долу индивидуалните изисквания за пристанището на ЕС, през което преминавате.

Общ процес (преди подаване на заявка)

Шофьорът трябва да спазва изискванията за внос и граничен контрол на ЕС за държавата, в която влиза. По-долу са дадени допълнителни специфични подробности за основните държави членки на ЕС за Ро-Ро товари.


CTC

Ако движението се осъществява според CTC, шофьорът трябва да представи транзитен придружаващ документ (TAD) пред митническите органи на ЕС в съответствие с процедурите в ЕС.

TAD
TAD

Конвенция на АТА

Водачът трябва да представи карнета АТА и да се увери, че е подпечатан от митническите органи на ЕС в съответствие с процедурите на ЕС.

ATA
ATA

Конвенция TIR

Ако движението се осъществява според Конвенция TIR, водачът трябва да представи карнета TIR и да гарантира, че той е подпечатан от митническите органи на ЕС, когато стоките напускат митническата територия на ЕС, в митническа служба на ЕС по местоназначение или в помещение на упълномощен получател по конвенцията TIR в ЕС.

TIR
TIR

Франция е въвела интелигентна гранична системаза обработка на товари, които пресичат границата чрез фериботи и през Eвротунела.

Тази система съпоставя данните от митническата декларация с регистрационния номер на превозното средство, превозващо пратката(ите).


При регистриране за качване на фериботните терминали на пристанище Дувър или на „спирката“ на терминал Черитън на Евротунела водачът ще предаде MRN номера(ата) от транзита или декларацията за внос във Франция. MRN се сканира и съпоставя с регистрационния номер на превозното средство (VRN) или регистрационния номер на ремаркето (TRN) – ремаркета са допускат само на Дувър.

Бележка: процесът за изпращане на данни може да бъде извършен и електронно на портала на Евротунела или чрез електронен обмен на данни (EDI). Това генерира Граничен пропуск за Евротунела (EBP), при наличието на който водачът не е необходимо да показва документи на спирката, а може да продължи с тази справка.


За пратки от множество търговциизносителят или водачът могат да сканират всички баркодове от отделните документи, като използват уебсайта https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/en/enveloppe.

Това ще създаде MRN плик. Тогава водачът представя само 1 MRN за товара, който превозва.

Тези данни се анализират от френската митническа система, докато водачът и пратката(ите) са на ферибота или совалката, пресичащи Ламанша. Това позволява предварителното избиране на тежкотоварни или лекотоварни автомобили за допълнителни митнически и/или санитарни и фитосанитарни (SPS) проверки.


Водачът ще бъде уведомен по пътя – чрез екраните на борда на вагона за водачи по Евротунела или във фоайетата за водачи на ферибота, дали:

  • може да продължи – той ще бъде насочен по „зелен маршрут“
  • трябва да представи стоките за митнически и/или SPS проверки – или „Orange-douane“, или „Orange-SIVEP“
  • дали има някакви проблеми, на които трябва да обърне внимание, преди да продължи пътуването си – той ще бъде насочен по „оранжев маршрут“

При слизане от ферибота или совалката, ако е избран за проверка (т.е. с оранжев маршрут), водачът трябва да спази тези указания – ако пренебрегне маршрутизирането, може да бъде глобен. Освен това може да бъдат избрани и водачи със зелен маршрут за проверка на нормативното съответствие.


Декларации за сигурност и безопасност при влизане във Франция

За товари от Великобритания ENS декларациите трябва да бъдат подадени във френската Система за управление на вноса (ICS) преди преминаване на границата с ЕС. Подаването може да се извърши само чрез електронен обмен на данни (EDI), като се използва сертифициран софтуер (или уеб портали), одобрен от френските митници.

Някои фериботни оператори предоставят ENS декларация чрез онлайн услугата за резервация.


При придружавани товарипревозвачът вписва ENS декларацията във френската ICS.


При непридружавани товарифериботният оператор вписва ENS декларацията във френската ICS.

Режими на съответствие във Франция (митници и SPS)

Ако сте избрани за проверка при влизане във Франция – митническа, SPS или и двете – трябва да следвате обозначенията за оранжев маршрут (за митнически или SPS проверки) за достъп до съоръжението.

Ако сте избрани за SPS проверка (SIVEP), трябва да потърсите помощ от „асистентска“ служба (за фериботи) или операторите на Евротунела (за Евротунела) за разтоварване, товарене и представяне на вашите пратки на администраторите

Нидерландската логистичната индустрия предлага съвети за преминаване през нидерландските пристанища в – Готови за Брекзит.

Това ще помогне на товарните и логистични оператори с различните формалности, свързани с превоза на стоки между Обединеното кралство и Нидерландия.


Всички номера на митнически декларации за износ и внос от Обединеното кралство, които преминават през Нидерландия, трябва да бъдат предварително регистрирани чрез Portbase – Система за пристанищната общност.

Това е платена услуга.


Шофьорите няма да имат достъп до нидерландските терминали, ако не са се регистрирали предварително чрез Portbase. Водачът трябва да представи MRN при регистрацията в Обединеното кралство.


Декларации за сигурност и безопасност при влизане в Нидерландия

ENS декларациите на ЕНС се подават чрез системата Portbase по време на резервацията за преминаването. Подаването на данните винаги се извършва от превозвача (т.е. фериботния оператор) както за придружавани, така и за непридружавани товари.

В Зебрюге цифровата система RX/SeaPort обединява предоставените данни и тези, изисквани от всички страни в пристанището на Зебрюге. Данните за внос и износ се регистрират чрез електронната им служба. Това може да стане ръчно, чрез връзка за структурирани данни или чрез митнически софтуер.


На шофьорите няма да бъде разрешено да продължат към терминала Зебрюге, ако за митническите декларации не е било дадено предварително известие чрез електронната служба на RX/SeaPort – Системата за пристанищната общност.


RX/SeaPort разполага с подробна информация за:


В Антверпен предварително известие за митническите документи се извършва чрез общата система на пристанищата „C-point“.

Това предварително уведомление може да бъде подадено от износителя, спедитора, митническия агент или превозващата компания.

C-point има подробна информация за митническите процедури в Антверпен.


Декларации за сигурност и безопасност при влизане в Белгия

ENS декларациите трябва да се подават в клиринговата системата за внос чрез EDI интерфейс към компютърна система за митници и акцизи без документи на хартиен носител (PLDA).

В Белгия подаването на ENS декларация се извършва от фериботния оператор или спедиторската фирма както за придружавани, така и за непридружавани товари.

 

Превозвачите, които пътуват от Великобритания до Испания, трябва:

  • да подадат или организират подаването на ENS декларацията в испанската ICS
  • да получат MRN
  • влязат в системата на морския превозвач (Brittany Ferries) и да свържат регистрационния номер на превозното средство с MRN
  • системата проверява първите 4 цифри от кода на Интегрираната тарифа на Европейския съюз (TARIC), броя на опаковките и теглото

Не съществува еквивалентна система за „пликове“ за групажни товари, така че всички пратки трябва да се въвеждат поотделно. Тежкотоварното превозно средство не може да премине към регистрация във Великобритания, ако стоките не са били разрешени за износ. Данните трябва да бъдат изпратени на превозвача, преди тежкотоварното превозно средство да е пристигнало на пристанището във Великобритания, или водачът трябва да ги носи със себе си.


Декларации за сигурност и безопасност при влизане в Испания

Една ENS декларация трябва да бъде подадена за всички пратки.

Операторът на ферибота трябва да се увери, че това изискване е изпълнено, преди товаренето да бъде разрешено.


При придружавани товари превозвачът подава ENS декларация (като ползва само EDI) в испанската система за контрол на вноса (ICS). Това не изключва възможността за частно споразумение между фериботния оператор и превозвача, за това ENS декларацията за придружен товар да бъде изготвена от фериботния оператор.

При непридружавани товарифериботният оператор входира ENS декларацията в испанската ICS.


Фериботният оператор изпраща уведомлението (включително справки за предишни ENS декларации) до оперативните работници в испанските пристанища. След това оперативните работници изпращат документите на Aduanas (испанската митница).

Всички декларации за внос в ЕС трябва да бъдат подадени в новата Автоматизираната система за внос (AIS).


Ирландската митническа служба по приходите предоставя 3 функции за улесняване на потока на товарни превозни средства към и от ирландските пристанища чрез Митническа Рол-он рол-оф услуга (Ро-Ро услуга).

Трите функции са:

1. Уведомяване преди качване на борда – митническите декларации трябва да се правят преди пристигане в пристанището за отпътуване в Обединеното кралство. Данните за сигурност и безопасност и митническите декларации за всички стоки, които ще бъдат превозвани с тежкотоварни превозни средства, трябва да бъдат записани в уведомлението преди качване на борда (PBN). PBN е виртуален плик, който свързва информацията за всички стоки, превозвани с едно тежкотоварно превозно средство. Митническите власти ще предоставят една инструкция, която водачът трябва да следва след пристигането си в ирландско пристанище, независимо от броя на пратките на борда на превозното средство.

2. Търсене на канал (CLU) – превозвачите могат да проследяват напредъка на PBN през митническата Ро-Ро услуга, за да знаят кога да пристигнат на терминала. Услугата CLU предоставя информация дали тежкотоварното превозно средство може директно да излезе от пристанището или стоките трябва да бъдат докарани на митницата за проверка. Тази информация ще бъде предоставена чрез митническата Ро-Ро услуга 30 минути преди пристигането на ферибота в Ирландия и ще бъде достъпна за всеки по веригата за доставка.

3. Самостоятелно чекиране при паркиране – чрез тази функция водачите, чиито превозни средства са били извикани за физическа проверка, остават в своето превозно средство и информират агенцията по приходите, че стоките са на разположение за проверка. Когато мястото за проверка е свободно, водачът ще получи текстово съобщение, в което ще бъде посочено къде да отиде за проверката.

Използването на митническата Ро-Ро услуга е предварително условие за получаване на PBN, без който ще бъде отказан достъп до ферибота.


Режими за проверка и освобождаване в Ирландия

Ако проблемите не могат да се разрешат, стоките ще бъдат задържани на временно място за съхранение за максимум 90 дни.

Временни складове са разположени около пристанищата, но пространството е ограничено. Ако стоките са иззети, могат да се предявяват искове в рамките на 1 месец и то в писмена форма.

Търговците трябва да платят такса за използване на граничните контролни пунктове (BCP) и може да се наложи да платят допълнителна такса, ако преди пристигането им не е получено уведомление.

Внасянето на стоките може да бъде отказано или те може да бъдат унищожени, ако не отговарят на SPS изискванията.

Научете повече за внасянето на стоки в Ирландия от Великобритания.


След ирландската граница

След като стоките преминат митниците на ЕС, ако не са били избрани за проверка, могат да продължат до местоназначението си.


Декларации за сигурност и безопасност при влизане в Ирландия

Съществува законно изискване да се подава електронна митническа декларация за безопасност и сигурност преди внос.

Тази декларация се нарича обобщена декларация за въвеждане (ENS). ENS декларацията трябва да бъде подадена до ирландските митници, преди стоките да напуснат Великобритания.

Превозвачът носи отговорност да гарантира, че ENS декларацията е била подадена. В съответствие с това, вносителят трябва да гарантира, че превозвачът на стоките е запознат с отговорностите си във връзка с тази декларация. Неспазването на това изискване ще доведе до забавяне.

Научете повече за ENS в Ръководството за търговци на Системата за управление на вноса (ICS).


След като сте изпълнили всички тези изисквания, можете да транспортирате стоките, напускайки пристанището на ЕС, в което сте пристигнали.

Проверявайте за актуализации в Ръководството на превозвача.