skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

1. Подготовка за пътуване

Ако превозвате стоки от Европейския съюз (ЕС) до Великобритания (GB), може да се нуждаете от допълнителни документи, преди да започнете пътуването си и да вземете стоките.

Подгответе се за допълнителните митнически и гранични изисквания по-долу.

Паспорти / лични карти.

Преди 1 октомври 2021 г.гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария могат да влизат в Обединеното кралство с паспорт или национална лична карта, както правят сега.

От 1 октомври 2021 г.национални лични карти от ЕС, ЕИП и Швейцария няма да се приемат като валиден документ за пътуване и за влизане в Обединеното кралство ще се изисква паспорт.

Това не се отнася за граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария, които са кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС до 30 юни 2021 г. или имат защитени права по силата на Споразуменията за граждански права.

Лични карти от Гибралтар, издадени на британски граждани, и ирландски паспортни карти и занапред ще се приемат за пътуване до Обединеното кралство. Допълнителни подробности за новите изисквания и изключения ще бъдат публикувани на GOV.UK.

Тези лица, за които се прилагат тези изключения, ще могат да използват национални лични карти за пътуване най-малко до 31 декември 2025 г.


Визови изисквания за Обединеното кралство

Шофьорите от ЕС могат да продължат да работят в Обединеното кралство, без да се нуждаят от виза, при условие че не прекарват повече от 6 месеца в Обединеното кралство за всеки 12-месечен период.

Шофьорите от трети страни може да се нуждаят от виза в зависимост от държавата, проверете дали Ви е необходима виза.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

Когато кандидатствате за виза за Обединеното кралство като професионален шофьор, може да има забавяне.


Документация на водача и превозното средство

Операторите от ЕС, които извършват дейност до, от или през Обединеното кралство, ще трябва да носят доказателство за автомобилна застраховка за своето превозно средство и ремарке. Зелената карта или друго доказателство за автомобилна застраховка ще бъде признато в Обединеното кралство, но зелената карта не е задължителна за водачите от ЕС в Обединеното кралство.


Лиценз на Общността

Лицензът на Общността Операторите от ЕС трябва да бъдат лицензирани от държавата, където са се установили, и да носят заверено копие от Лиценза на Общността по всяко време.

Каботаж – превоз на стоки или пътници между 2 места в една и съща държава от превозвач от друга държава с цел наемане и заплащане, това е силно ограничено в Обединеното кралство и в чужбина.

Операторите от ЕС могат да предприемат неограничен брой пътувания към, от и през Обединеното кралство с максимум 2 каботажни превоза в Обединеното кралство, при условие че са извършени след натоварено пътуване от ЕС и в рамките на 7 дни след разтоварване в Обединеното кралство.

Правителството на Обединеното кралство въведе временно удължаване на срока на действие на правилата за каботаж, което влезе в сила на 28 октомври 2021 г.

Тези временни допълнителни права за каботаж ще действат в продължение на шест месеца до 30 април 2022 г. и ще позволяват каботаж:

 • в рамките на Великобритания за период от 14 дни, като първият ден е денят на влизане с товар в Обединеното кралство, без ограничение на броя на разрешените каботажни пътувания през този период.
 • да бъде извършван от оператори от всяка държава, независимо от това дали са в ЕС или са обхванати от друг разрешителен режим.

Проверките на тежкотоварни превозни средства извън Обединеното кралство, извършвани от Агенцията за стандарти за водачи и превозни средства (DVSA), обичайно включват проверка за нарушения в каботажа, а при установяване на сериозни нарушения могат да бъдат предприети действия за принудително изпълнение.

Търговец

Отговорност на търговеца е да изготви митнически декларации и да предостави на компанията-превозвач и на шофьора точните документи. Това може да стане директно или посредством трета страна, например спедитор, логистична компания или митнически агент.


Компания товарен превозвач

Компанията превозвач трябва да осигури достъп за своите оператори до ИТ системи като Услуга за движение на превозни средства за стоки (GVMS) и Безопасност и сигурност във Великобритания (S&S GB) – това може да се извърши чрез регистрация и от превозвача се изисква да притежава номер за Регистрация и идентификация на икономически оператор (EORI) за Великобритания.

Водачът трябва да разполага с цялата необходима митническа информация, документи и други разрешителни за маршрута, който възнамерява да използва. Ако превозвачът възнамерява да използва трета страна, за да завърши влизане от тип S&S GB, той/тя ще трябва да го е направил(а) чрез софтуера на трета страна или доставчика на услуги за общността (CSP).

Компанията товарен превозвач трябва също така да се увери, че водачите й знаят какви документи да представят на всеки етап от пътуването, включително:

 • на пристанища или влакови терминали
 • на митнически пунктове

Бележка: в зависимост от маршрута, някои или всички тези документи могат да бъдат изпратени предварително по електронен път. Моля, уверете се, че разбирате процеса за маршрута, който използвате


Водач

По време на пътуването водачът трябва да носи в превозното средство информацията и документацията, предоставени от компанията превозвач. Това включва също информация и документация, необходими за изпълнение на изискванията на държавите членки на ЕС. Това е така, защото всяко движение на стоки от ЕС към Обединеното кралство е едновременно движение на износ за органите на ЕС и движение на внос за органите на Обединеното кралство и обратно.

Изключително важно е водачите да знаят каква информация и документи са необходими, както и къде, кога и как да бъдат представени за проверка.

Ако пътувате до Великобритания (GB) от страна извън нея, има нови правила за стоките, които можете да внесете за собствена употреба, без да плащате данък или мито.

Научете повече за внасянето на лични стоки в Обединеното кралство и за това дали трябва да подавате необходимите декларации.


Правила за водачи относно храна и напитки за лична употреба

Водачи, пътуващи до и от ЕС, трябва да са наясно с правилата за това какви храни, напитки и растения за лична употреба могат да вземат със себе си. Тези правила се прилагат за вещи, носени от тях лично, в багажа или в превозното средство.

Водачите нямат право да внасят продукти, съдържащи месо или млечни продукти (например сандвич с шунка и сирене или кафе с мляко) в ЕС (към момента) или извън ЕС (от 1 юли 2022 г.).

Почти всички растения и растителни продукти, включително плодове, зеленчуци, цветя и семена, изискват фитосанитарен сертификат, преди да бъдат допуснати в ЕС.

Ако водачите притежават забранени артикули или не носят необходимия сертификат, те ще трябва да ги използват, консумират или изхвърлят на или преди границата.

Неспазването на това правило може да доведе до изземване и унищожаване с риск от разходи и санкции.

Научете повече за:

На 31.12.20 г. правителството на Обединеното кралство въведе нова информационна платформа, наречена Услуга за движение на превозни средства за стоки (GVMS) , за да подкрепи модела за предварително деклариране, както за внос, така и за износ и да улесни транзитното движение.

В момента това се отнася за следните маршрути:

 • стоки от ЕС до Великобритания (Англия, Уелс и Шотландия) – само ако придвижвате стоки съгласно Конвенцията за общ транзитен режим, използвайки транзитен придружаващ документ
 • стоки от Великобритания до Северна Ирландия – за всички движения в Северна Ирландия, използващи Услугата за движение на превозни средства за стоки, се изисква справка за движението на стоките
 • стоки от Северна Ирландия до Великобритания – справка за движението на стоките се изисква само при следните обстоятелства:
   • движенията съгласно Конвенцията за общ транзитен режим
   • движения с карнети TIR и ATA
   • движенията от Република Ирландия до Великобритания през пристанище в Северна Ирландия
   • движенията от Северна Ирландия до Великобритания по специална митническа процедура или по списък със стоки, при които се прилагат специфични международни процедури

Предимствата на GVMS са, че:

 • позволява справките за декларации да се обединят, така че лицето, което придвижва стоките (напр. шофьора), да представи само една справка (Справка за движението на стоки или GMR) на границата
 • позволява свързването на движението на стоките с декларациите, което позволява автоматично въвеждане/напускане на стоките в системите на HMRC.
 • Автоматизиране на функцията транзитно митническо учреждение за маркиране на въвеждането на стоки в Северна Ирландия или Великобритания
 • Позволява изпращането на уведомление за рисковия резултат от декларациите (задържани или изчистени) в системите на HMRC до лицето, което контролира стоките, към момента на физическото му пристигане в Северна Ирландия или Великобритания

От 1 януари 2022 г. правилата ще се променят и изискването за използване на GVMS ще се прилага за всички движения през пристанищата, използващи GVMS, както от ЕС до Великобритания, така и от Великобритания до ЕС.

Това ще важи за всички митнически процедури (начини за движение на стоки)

Връзка към https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service


Допълнителна информация можете да намерите в Ръководството на превозвача

След като сте изпълнили всички тези изисквания, сте готови да започнете пътуването си и да вземете стоките.