skip to main content

Това е посоката, в която се движат стоките.
До/през ЕС към Великобритания или до/през Великобритания към ЕС.

3. Границата в ЕС

Когато наближите точката на отпътуване (включително пристанищата), трябва да преминете през митницата на Европейския съюз (ЕС).

Трябва да извършите формалностите на изходното пристанище на ЕС. Това включва запознаване с необходимите документи, които трябва да се представят за проверка, и подготовка на карнети за поставяне на печати, както е необходимо, съгласно 4-те метода за превоз на стоки по-долу.

Предварително деклариране – движение на стоки към Великобритания

За всяка пратка водачът трябва да има доказателство за митническа декларация от декларатора (в ЕС и Обединеното кралство). Това ще е под формата на:

      1. референтен номер от митническата декларация за внос, която може да е позната като ICR за Обединеното кралство, за инвентарно свързан пункт (ICR) или GMR за предварително подадена декларация за пункт с несвързан инвентар.
      2. MRN от декларацията за износ от ЕС.

Пример за баркод MRN

 

 

 

Бележка: някои от тези процедури могат да бъдат извършени електронно

Ако движението се осъществява според CTC, водачът трябва да представи TAD, като спазва установените процедури във всяка държава членка.

В много случаи това може да се извърши електронно.

TAD
TAD

Бележка: някои от тези процедури могат да бъдат извършени електронно

Водачът трябва да представи карнета ATA с упълномощаващо писмо (ако е приложимо) и да се увери, че е подпечатан от митническите органи на ЕС в съответствие с процедурите на ЕС.

ATA
ATA

Водачът трябва да представи карнета TIR и да се увери, че е подпечатан от митническите органи на ЕС в съответствие с процедурите на ЕС.

TIR
TIR

След като сте изпълнили тези изисквания, можете да се регистрирате за качване на борда, за да преминете границата.