skip to main content

Това е посоката, в която пътуват стоките.
Към/през ЕС до Великобритания или към/през Великобритания до ЕС.

1. Преди пътуването

Това ръководство е за превозвачи и водачи на товарни автомобили, превозващи стоки между Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) и Европейския съюз (ЕС).

Подгответе се за допълнителни митнически и гранични проверки по-долу.

Регистрирайте се за известия и проверявайте за актуализации: gov.uk/transition

Достъп до ЕС

Oператорите от Обединеното кралство ще могат да предприемат неограничени пътувания към, от и през ЕС. Могат да бъдат предприети до два допълнителни превоза (кръстосана търговия или каботаж) в рамките на ЕС след пътуване с товар от Обединеното кралство с максимум един каботажен превоз в рамките на 7-дневен период.

И двата допълнителни превоза може да са каботажни превози в Ирландия за оператори от Северна Ирландия, при условие че са след пътуване от Северна Ирландия и са извършени в рамките на 7-дневен период.


Отговорност на търговеца е да изготви митнически декларации и да предостави на компанията-превозвач и на шофьора точните документи. Това може да стане директно или посредством трета страна (например спедитор, логистична компания или митнически агент).


Компания товарен превозвач

Компанията товарен превозвач трябва да осигури на своя шофьор цялата необходима митническа информация и документи, както и други документи.

Компанията товарен превозвач трябва също така да се увери, че водачите й знаят какви документи да представят на всеки етап от пътуването, включително:

 • при проверка преди отпътуване – проверява се готовността за преминаване на границата
 • на пристанища или влакови терминали
 • на митническите пунктове

Водач

По време на пътуването водачът трябва да носи в превозното средство информацията и документацията, предоставени от компанията превозвач. Това включва също информация и документация, необходими за изпълнение на изискванията на държавите членки на ЕС. Това е така, защото всяко движение на стоки от ЕС към Обединеното кралство е едновременно движение на износ за органите на ЕС и движение на внос за органите на Обединеното кралство.

Изключително важно е водачите да знаят каква информация и документи са необходими, както и къде, кога и как да бъдат представени за проверка.

Шофьори и екипаж на HGVs, LGVs, микробуси " треньори – трябва да се тества за coronavirus (COVID-19), преди да преминете границата в определени страни.

Проверете дали трябва да получите коронавирусен тест (COVID-19).

Ако го направите, на някои места за съвети за превозвачите е на разположение безплатно тестване на COVID за шофьори и екипаж на тежкотоварни автомобили, лекотоварни автомобили, микробуси и автобуси.

Съветваме шофьорите и екипажа да получат отрицателен тест преди да влязат в Кент.

Шофьорите и екипажът, използващи Dover и Eurotunnel, ще получат бързо проследяване на минали опашки, ако бъдат тествани и имат валидно разрешение за достъп до Kent преди да пристигнат в Кент.

Сертификат за професионална компетентност (CPC) на водача

Все още важи правилото водачите от Обединеното кралство да притежават сертификат за професионална компетентност (CPC), за да могат да работят. Водачите трябва да носят своята карта за CPC квалификация, докато шофират в ЕС.


Водачи, работещи за оператори от Обединеното кралство

Водачите с валиден CPC от Обединеното кралство, работещи за оператори от Обединеното кралство, не трябва да предприемат допълнителни действия по отношение на квалификациите си, за да са готови за края на преходния период. Британският СРС продължава да бъде валиден за всички пътувания, които операторите от Обединеното кралство имат право да предприемат, независимо дали в резултат на Споразумението за търговия и сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС или въз основа на разрешителни от ECMT.

Понастоящем законодателството на Обединеното кралство позволява на водачите от ЕС, работещи за оператори от Обединеното кралство, да продължат да работят със СРС, издаден от държавите членки на ЕС.Ако такива водачи желаят да са сигурни, че в дългосрочен план могат да работят за оператори от Обединеното кралство, то те следва да сменят своя СРС за водачи от ЕС със СРС от Обединеното кралство.


Водачи от Обединеното кралство, работещи за оператори от ЕС

Водачите, притежаващи британски СРС, които работят или планират да работят за компания от ЕС (например шофьор от Обединеното кралство, работещ за френски или ирландски оператор), трябва да предприемат определени действия.Това е така, защото британският СРС може да не бъде признат за валидна квалификация от работодателите в ЕС.


Водачите, притежаващи британски CPC и работещи или желаещи да работят за фирми в ЕС, трябва да се консултират със съответната организация в държавата, където живеят и работят, за да разберат какво трябва да направят. За да замените СРС от Обединеното кралство, кандидатствайте към съответния орган в държава от ЕС или Европейско икономическо пространство.


Лицензиране на оператори: Лиценз на Общността и лиценз от Обединеното кралство за Общността

Товарни превозвачи от Обединеното кралство, извършващи международна дейност, ще продължат да се нуждаят от съответния лиценз за оператор.

Превозвачите с Лиценз на Общността трябва да са получили актуализиран „Лиценз от Обединеното кралство за Общността“. Копие от новия лиценз на Обединеното кралство за Общността, при всички обстоятелства, трябва да се носи на борда на всички превозни средства при работа в ЕС.


Проверявайте за актуализации: gov.uk/transition


Визи, паспорти и лични карти

Водачите от Обединеното кралство ще трябва да притежават британски паспорт с поне 6-месечна валидност, за да пътуват до ЕС. Водачите могат да проверят дали трябва да подновят паспорта си ТУК.

Преди 1 октомври 2021 г. гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария могат да влизат в Обединеното кралство с паспорт или национална лична карта, както е и сега.

От 1 октомври 2021 г. гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се нуждаят от паспорт за пътуване до Обединеното кралство.

Това няма да се отнася за граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария, чиито права са защитени от споразуменията за оттегляне, включително тези, обхванати от Схемата за уседналост на ЕС, както и пограничните работници.Те ще могат да използват национални лични карти за пътуване поне до 31 декември 2025 г.

Водачите от Обединеното кралство могат да продължат да работят в ЕС без необходимост от виза, при условие, че не прекарват повече от 90 дни в ЕС в рамките на 180-дневен период.

Информация за това как да получите виза, ако ви е необходима такава, е налична на страницата за съвет за пътуване на всяка държава.


Зелената карта е доказателство за застраховка на превозното средство при пътуване в чужбина. За водачите от Обединеното кралство е задължително да притежават зелена карта като доказателство за застрахователно покритие, когато шофират в ЕС (включително Ирландия), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Сърбия и Андора.

Водачите и операторите от Обединеното кралство трябва да осигурят зелени карти за всички превозни средства и ремаркета, за които предстои да пътуват в ЕС. Свържете се с автомобилен застраховател 6 седмици преди пътуване, за да получите зелена карта за превозни средства и ремаркета.

Ще е необходимо шофьорите да носят допълнителни зелени карти, ако:
* теглят ремарке (една за теглещото превозно средство и една за ремаркето)
* имат 2 застрахователни полици за пътуването (по една карта за всяка полица)
* имат застраховка за няколко превозни средства или застраховка за автопарк (по една за всяко превозно средство по полицата).


Документи за регистрация на превозното средство

При пътуване в чужбина водачите ще трябва да носят документи за регистрация на превозното средство.Това може да са:

 • паспорт на превозното средство (V5C), ако имате такъв
 • VE103, за да демонстрирате, че имате право да използвате превозно средство под наем или на лизинг в чужбина

Шофьорите не се нуждаят от GB стикер, ако регистрационната им табела включва в себе си идентификатор за Великобритания (GB) или флага на Великобритания.

Превозни средства, регистрирани във Великобритания или Северна Ирландия, не е необходимо да имат GB стикер, за да се движат в Ирландия.

Водачите трябва да покажат GB стикер ясно на задната страна на превозните средства и ремаркетата, ако регистрационната им табела включва някое от следните:

 • символ на евро
 • национален флаг на Англия, Шотландия или Уелс
 • само цифри и букви – без флаг или идентификатор

При шофиране в Испания, Кипър или Малта водачите трябва да покажат GB стикер без значение какво фигурира на тяхната регистрационна табела.

Пунктове на сухоземна граница (IBF) са държавни обекти на Обединеното кралство, където може да се извършват митнически и документални проверки извън пристанищата.

IBF ще изпълняват функции на отправна митническа служба (за изходящи пътувания) и митническа служба по местоназначение (за входящи пътувания). Превозвачите могат да започват и завършват пътуванията си през IBF при внос и износ на стоки от Обединеното кралство.

На IBF ще се извършват проверки за следните движения:

 • Конвенция за общ транзитен режим (CTC), известно още като „транзит“
 • Карнет ATA
 • Карнет за международен сухопътен транспорт (TIR)
 • Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)

За превозвачите може да е необходимо да преминат през IBF, ако:

 • са влезли в Обединеното кралство или планират да излязат от Обединеното кралство през Дувър, Евротунела или Хоулихед и трябва:
 • да започнат или завършат CTC движение
 • проверки по CITES
 •  подпечатване на карнет ATA или карнет TIR
 • са били насочени до тях, тъй като не са подготвени за границата
 • са били насочени до тях за документна или физическа проверка на товара им

Списък на всички IBF обекти и функции може да бъде намерен в ръководството за превозвачи

Превозвачите и водачите на тежкотоварни камиони, лекотоварни камиони, ванове и автобуси могат да посещават обекти за:

тест за COVID, Проверете дали трябва да получите коронавирус (COVID-19) тест

Както и за личен съвет относно:

Обектите за съвет са магистрални сервизни станции и места за почивка на тежкотоварни камиони.

За водачите и занапред ще е необходимо да притежават правилната категория шофьорска книжка за превозното средство, което управляват. Водачите могат да проверят категориите в шофьорската си книжка.


Не ви е необходимо международно разрешително за шофиране (IDP), за да шофирате в ЕС, Швейцария, Исландия или Лихтенщайн.

Може да ви е необходимо IDP за шофиране в някои страни от ЕС и Норвегия, ако притежавате

 • хартиено свидетелство за управление на МПС
 • свидетелство, издадено в Гибралтар, Гърнзи, Джърси или остров Ман

Превозвачите от Обединеното кралство, които желаят да предприемат до три превоза за кръстосана търговия (превоз на стоки между две държави извън Обединеното кралство), могат да направят това с разрешително от Европейската конференция на министрите на транспорта (ECMT).

Научете за процеса на кандидатстване за ECMT.

Водачите на тежкотоварни превозни средства и определените превозвачи трябва да използват услугата Проверка дали тежкотоварното превозно средство е готово за преминаване през граница, за да получат разрешително за достъп до Кент (KAP), ако използват пристанище Дувър или Евротунела. Това е с цел да се предотвратят задръствания в Кент, като не се създават условия за задържане на тежкотоварни камиони на пристанищата.

Задръствания обаче може да се образуват от водачи на тежкотоварни камиони, пристигащи на пристанище Дувър или Евротунела без необходимата документация. Форумът за устойчивост на Кент има установени планове за справяне с това. Полицията на Кент ще реши кога да активира части от плана в зависимост от нивото на задръстванията.


Ще има управление на пътното движение между изходи 8 и 9 на M20. Тежкотоварните камиони, преминаващи през Ламанша или Евротунела, трябва да използват крайбрежната магистрала. В зависимост от нивото на задръстванията тежкотоварните камиони може да бъдат задържани между изходи 8 и 9 до облекчаване на задръстванията на пристанищата.

Останалите превозни средства ще използват двулентов насрещен път на магистралата в другата посока. Тежкотоварните камиони, които не пътуват извън страната или превозват риба/ракообразни или пилета на еднодневна възраст, и покажат валидно разрешително за приоритетен превоз, могат да използват насрещния път. Водачите на тежкотоварни камиони може да бъдат глобени 300 британски лири, ако използват насрещния път, а нямат право за това.

Когато има активно управление на пътното движение, в зависимост и от нивото на задръстванията, водачите на тежкотоварни камиони може да бъдат помолени да следват пътните знаци до летище Манстън (ако пътуват към Дувър) или към Севингтън. Разрешителни за приоритетен превоз за риба/ракообразни или пилета на еднодневна възраст ще се издават в Ебсфлийтс.


Ако пътувате през Кент в началото на 2021 година, имайте предвид, че съществува риск от задръствания, ако има забавяне на границата. Водачите на тежкотоварни камиони трябва да планират пътуването си, за да са сигурни, че могат да правят кратки почивки и особено период за почивка през нощта, преди да влязат в Кент. Това ще намали риска от попадане в ограничението на часовете на шофьорите. Ако е необходимо, има предварително одобрен план за облекчаване на часовете на водачите, за да се предотвратят задръствания.
Водачите на тежкотоварни камиони трябва да се погрижат да имат достатъчно храна и вода в случай на забавяне на границата. Водачите на тежкотоварни камиони могат да намерят информация за сервизни отбивки по магистралите по маршрута им, за да улеснят планирането на пътуването си.


Окръжният съвет на Кент е въвел забрана за паркиране на тежкотоварни камиони в Ашфорд, Кентърбъри, Дувър, Фолкстоун и Хайт, Мейдстоун, Суейл и Танет до 1 юли 2021 г. Това е с цел справяне с антисоциалното паркиране в жилищни райони. Забраната не се отнася за шофьори, които правят кратка 45-минутна почивка на безопасно място. Окръжният съвет няма да наказва тежкотоварни камиони, паркирани в промишлени зони или отбивки и непредставляващи пречка или неудобство.


Карта на управлението на пътното движение в Кент

Traffic management sites

Маршрутите през малките проливи на Кент са особено уязвими на затруднения в движението и тази област е фокусът на повечето планове за управление на пътното движение. Съществуват и планове за местни затруднения на движението на пристанища извън Кент.


Управление на пътното движение на пристанище Портсмът

Въведен е план за управление на пътното движение, наречен Operation Transmission за отклоняване на движението на товари от входа на международното пристанище в Портсмът. За да избегнете забавяния и анулиране на планове за пътуване, следвайте пътните знаци, насочващи превозвачите към най-близкия триажен пункт. На триажните пунктове могат предварително да се проверяват документи и да се дава право на влизане в пристанището. Триажните пунктове са отворени 24 часа, 7 дни в седмицата. Превозвачите трябва да пътуват към пристанището само ако имат валидна резервация за „Brittany Ferries“ и подходящите документи.

Portsmouth Road sign


Управление на пътното движение на пристанища на Хъмбър

Автомагистралните органи имат локализирана схема за управление на пътното движение на A160. Това ще бъде приложено само ако има извънреден трафик и големи опашки в пристанищата Килингхолм или Имингам. Маршрутите ще бъдат отбелязани с пътни знаци.Допълнителна информация можете да намерите от Местния форум за устойчивост на Хъмбър. Превозвачите, пътуващи от пристанищата на Хъмбър, трябва да имат подходящите документи и да се погрижат да направят предварителна резервация за фериботите.

Опаковките за многократна употреба са опаковки, които може да се използват многократно за защита на чувствителни елементи или оборудване от повреда по време на транспортиране. Те не са предвидени за препродажба или за внос, отговарящи на условията за облекчаване на митата. Тези елементи включват пластмасови или метални кафези, щайги или рамки.

За да заявите облекчение на вноса, опаковката трябва да е била изнесена преди това или да е била използвана за внос на стоки.

За внос и износ на опаковки за многократна употреба можете да подадете електронна митническа декларация.Или, когато има налични улеснения, може да се направи декларация чрез поведение или устна декларация за процедурите за временен внос или свободно обращение.


Ръководството за превозвачи може да бъде разгледано тук

След като изпълните всички тези изисквания, сте готови да започнете пътуването си и да вземете стоката.