skip to main content

Къде мога да намеря информация за кодовете за стоки?

Моля, насочете ги към следните връзки за указания за кодове на стоки:

Търговска тарифа: вижте кодовете на стоките, ставките на митата и ДДС – https://www.gov.uk/trade-tariff

или

Глобална онлайн тарифа на Обединеното кралство: вижте кодовете за стоките, ставките на митата и ДДС – https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections