skip to main content

Търговецът е бил забавен, когато е казал, че изискват код по SIC, специфично референтно описание на това, което превозвачът превозва.

Кодовете по Стандартната индустриална класификация на икономическите дейности (SIC) се отнасят по-скоро до бизнес дейностите, отколкото до товара, който се превозва.
Ако това е само транспортна фирма, която превозва автомобили и части, тогава кодът по SIC може да бъде „49410 – Автомобилен превоз на товари“.

Ако е износител на автомобили или части за автомобили, тогава за последните ще има различни кодове. Вижте по-долу

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/