skip to main content

Често задавани въпроси

https://www.gov.uk/guidance/international-authorisations-and-permits-for-road-haulage

Лицензът от Обединеното кралство за Общността Ви е необходим само ако пътуването Ви е между Обединеното кралство и държава от ЕС, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Не се нуждаете от разрешително ECMT.

Можете също така да използвате Лиценза от Обединеното кралство за Общността за извършване на 2 кръстосани търговии (превоз на стоки между 2 държави) в ЕС, но ако искате да извършите трета кръстосана търговия, се нуждаете от разрешително ECMT.

Разрешителното ECMT Ви позволява да извършвате 3 кръстосани търговии между всяка държава от ECMT.

Можете да използвате разрешителните за международен автомобилен превоз на товари на ECMT за пътувания между 43 страни членки на ECMT.

Допълнителна информация за изискванията за ENS декларация за Ирландия можете да намерите на следния адрес:

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-and-entry-summary-declarations-access-guide.pdf.
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-trade-guide.pdf

Неподаването на ENS декларация може да доведе до невъзможност за подаване на PBN и до невъзможност за пътуване.

UK hauliers/drivers can continue to operate in the EU without the need for a visa, providing they do not spend more than 90 days in the EU within any 180-day period.

However UK hauliers/drivers, as do all all UK travellers, need at least 3 months, from the planned date of return, on a UK passport to travel to the EU.

Check a passport for travel to Europe – GOV.UK (www.gov.uk)

Ако имате свидетелство за управление на МПС от ЕС или ЕИП.

Можете да управлявате всеки тип превозно средство, вписан в пълната Ви и валидна шофьорска книжка – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/european-union-or-european-economic-area

Ако имате свидетелство за управление на МПС от други държави.

Можете да шофирате всеки тип малко превозно средство (например леки автомобили или мотоциклети), вписано в пълната Ви и валидна шофьорска книжка, в продължение на 12 месеца от последното Ви влизане във Великобритания (GB) – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/any-other-country

БЕЛЕЖКА. От други държави. Ако имате свидетелство за управление на автобус или камион, можете да управлявате автобуси или камиони, които са регистрирани извън Великобритания само ако сами сте вкарали превозното средство във Великобритания.

Превозвачите/водачите от Обединеното кралство могат да продължат да работят в ЕС, без да им е необходима виза, при условие че не прекарват повече от 90 дни в ЕС в рамките на всеки 180-дневен период.

Въпреки това превозвачите/водачите от Обединеното кралство, както и всички други пътуващи от Обединеното кралство, се нуждаят от британски паспорт за поне 3 месеца, считано от планираната дата на връщане, за да пътуват до ЕС.

Проверка на паспорта за пътуване до Европа – GOV.UK (www.gov.uk)

От 1 октомври 2021 г. промените в правителственото законодателство ще означават, че повечето граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария ще могат да пътуват до Обединеното кралство само с валиден паспорт освен ако не са кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС до 30 юни 2021 г. или имат защитени права по силата на Споразуменията за граждански права.

От 1 октомври личната карта вече няма да се приема за пътуване до Обединеното кралство, освен ако не се прилагат изключенията.

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

На всеки, който пътува до Обединеното кралство с невалиден документ за пътуване, може да бъде отказано влизане на границата.

Моля, насочете ги към следните връзки за указания за кодове на стоки:

Търговска тарифа: вижте кодовете на стоките, ставките на митата и ДДС – https://www.gov.uk/trade-tariff

или

Глобална онлайн тарифа на Обединеното кралство: вижте кодовете за стоките, ставките на митата и ДДС – https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI).

Нуждаете се от номер EORI за придвижване на стоки между Великобритания и страни извън ЕС.

От 1 януари 2021 г. имате нужда от такъв, за да придвижвате стоки между Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) или остров Ман и ЕС.

Може да се наложи и отделен EORI номер, ако придвижвате стоки към или от Северна Ирландия.

Ако нямате EORI, може да имате повишени разходи и забавяния. Например, ако Данъчна и митническа администрация на Обединеното кралство (HMRC) не може да освободи стоките Ви, може да се наложи да платите такси за съхранение.

https://www.gov.uk/eori

Кодовете по Стандартната индустриална класификация на икономическите дейности (SIC) се отнасят по-скоро до бизнес дейностите, отколкото до товара, който се превозва.
Ако това е само транспортна фирма, която превозва автомобили и части, тогава кодът по SIC може да бъде „49410 – Автомобилен превоз на товари“.

Ако е износител на автомобили или части за автомобили, тогава за последните ще има различни кодове. Вижте по-долу

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/

На посочения по-долу уебсайт GOV.UK има 2 PDF файла за изтегляне – 1 за митническите агенти и 1 за операторите на бързи пратки.

https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators

Законодателството предвижда предоставянето на временно одобрение към правителствени служби за осигуряване на съоръжения в определени райони на местните власти за престой и обработка на тежкотоварни автомобили, влизащи или напускащи Обединеното кралство.

То също така позволява предоставянето на свързани временни съоръжения и инфраструктура.

В законодателството се посочва, че съоръженията ще спрат да функционират преди 31 декември 2025 г.

https://inlandborderfacilities.uk/

Някои от Пунктовете на сухоземна граница могат да подпечатват карнетите ATA и могат да бъдат отправна митническа служба за транзитни движения.

Трябва предварително да уведомите HMRC, че ще посетите Пункт на сухоземна граница, ако стоките, които придвижвате:

   • отиват в отправна митническа служба или в митническа служба по местоназначение (начало или край на транзитно движение)
   • са обхванати от карнет ATA

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility#locations-of-inland-border-facilities-listed-north-to-south

Пътната международна товарителница (CMR) е стандартен договор, използван от фирми, които искат да използват доставчик искат да използват доставчик за международен автомобилен превоз на стоки.

CMR товарителницата потвърждава, че транспортната фирма е получила стоките и има договор от доставчика за превоза им.

Трябва да имате CMR товарителница за всички международни пътувания, ако извършвате търговски превоз на стоки.

CMR товарителницата може да бъде попълнена от:

   • Вас (превозвачът)
   • Фирмата, която изпраща стоките в чужбина
   • спедитор

Необходими са Ви 3 екземпляра на CMR товарителница, включително един:

   • за доставчика на стоките
   • за крайния клиент
   • за придружаване на стоките по време на транспортирането им
   • Образец на CMR документ.

Можете да закупите предварително отпечатани CMR товарителници от Асоциацията на пътните превозвачи (RHA) и логистичните компании на Обединеното кралство.

За допълнителен съвет:

https://www.gov.uk/guidance/carry-out-international-road-haulage#complete-a-road-consignment-cmr-note

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_e.pdf

Необходим е здравен сертификат за износ и всички митнически документи. Не е необходим обаче сертификат за улов.

https://www.gov.uk/guidance/exporting-or-moving-fish-from-the-uk

В допълнение към здравния сертификат за износ, както е подходящо за транспортирания продукт/живо водно животно, ако се транспортира жива риба, ще трябва да се включат и правилата за хуманно отношение при транспортиране, а ако тези превозвачи са регистрирани във Великобритания, тогава, освен ако не е изрично уредено в споразумението между ЕС и Обединеното кралство, ще се изисква:

  1. разрешително за превозвач,
  2. сертификат за одобрение на превозното средство и
  3. операторът ще трябва да притежава сертификат за компетентност, издаден от държава-членка на ЕС.

Подробности (от уебпортала на ЕС) можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/animal_transport_en.pdf

Съветът на APHA е да се провери в агенцията за внос (митницата) в страната, за която отиват конете.

В момента няма актуален EHC сертификат за сенаж/животински фураж, ако се транспортира с животните, тъй като това попада в обхвата на хуманното отношение към животните.

имейл – EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
обаждане – 0300 020 0301

Шофьорът и превозното средство за възстановяване се нуждаят от същите документи, както в:
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers#uk-hauliers-documents-licences-and-permits

Превозното средство, което се тегли/извозва обратно, би се считало за транспортно средство по Регламент 25 CIDEER, който позволява деклариране чрез поведение за стоки от Част D (Списък за устно поведение). Така че при завръщането в Обединеното кралство ще се изисква митническа декларация, но на повечето места декларацията може да бъде направена за процедурата за свободно обращение чрез поведение за транспортно средство, ако е налице освобождаване от вносни мита. Освобождаване от мито ще се изисква, ако превозното средство преди това е било в свободно обращение в Обединеното кралство.

При качване на ферибота превозвачът няма да се нуждае от GMR преди 1 януари 2022 г., но ще трябва да потвърди (в T&Cs за право на преминаване), че са спазени изискванията за деклариране.

Поведението, което се изисква, е превозното средство да слезе от плавателния съд и да премине покрай митнически пункт. Ако бъдат спрени от служители на граничните служби, водачите трябва да уведомят, че за тези превозни средства е подадена декларация чрез поведение

От страна на ЕС при пътуването между ЕС и Великобритания следва да се отбележи, че превозните средства, собственост на Обединеното кралство, които се връщат в Обединеното кралство от ЕС (включително развалени превозни средства, които теглят празно превозно средство, трябва да спазват Митническия кодекс на Съюза. Например френските митнически указания следва да предоставят подробна информация за това какво се изисква, за да преминат тези превозни средства през френската граница, въпреки че стоките, които се считат за декларирани за режим допускане за свободно обращение, включват: „транспортни средства, които се ползват от освобождаване от мито при внос като върнати стоки“ [член 138, параграф 3 от Делегиран регламент на Комисията 2015/2446].

Прилагат се същите правила като към ЕС.
https://www.gov.uk/government/collections/eu-exit-transition-norway-iceland-and-liechtenstein#trade

Да, фитосанитарният сертификат (PC) трябва да придружава пратки с растения и растителни продукти.

Износ на растения и растителни продукти към ЕС и Северна Ирландия – Информационен портал за здравето на растенията в Обединеното кралство (defra.gov.uk)

Търговецът кандидатства за PC от съответния орган по здравеопазване на растенията:

 • Агенцията за здравето на животните и растенията в Англия и Уелс
 • Шотландското правителство в Шотландия
 • Комисията по горите в Англия, Уелс и Шотландия за дърво, дървени изделия и кора

Водачът трябва да получи потвърждение от търговеца или превозвача, че базираният в ЕС агент по вноса е съобщил на съответния ГКПП за пристигането на стоката поне 24 часа преди планираното пристигане.
Водачът трябва да носи физическо копие на всеки EHC или PC за пратката си. Пратките могат да се проверяват при пристигане в ГКПП на ЕС.

https://www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-special-rules

Ако имате някакви въпроси относно придвижването на коне и други еднокопитни животни между Обединеното кралство и държавите – членки на ЕС, можете да:

изпратите имейл EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
да се обадите на телефон 0300 020 0301

Ако личните стоки се изнасят от собственика в собствения му автомобил, не се изискват документи за износ, тъй като това ще бъде декларация чрез поведение, но ще трябва да се проверят митническите ограничения, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b80dec39-9750-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en (вж. страница 44 – Движение на лични стоки).

Ако това се прави с търговска цел, ще се изисква митническа декларация и т.н., като разпоредбите са едни и същи, независимо дали става въпрос за ново превозно средство, втора употреба или антикварно.

Възможно е да се нуждаят и от лицензи за износ – „Някои стоки с културна стойност, които достигат или надвишават определени прагове на възраст и парична стойност, изискват индивидуален лиценз за износ от Обединеното кралство – независимо дали е постоянен или временен. (зависи от възрастта, стойността)“ Лицензиране на износа | Arts Council England

Ако личният превоз е част от преместването на основното жилище, тогава вероятно контролът във Франция и Испания е минимален. Ако става въпрос за втори дом или ваканционно жилище, тогава може да се наложи плащане на ДДС и мито.

Отново ще трябва да се проверят френските и испанските митнически разпоредби (подобни правила несъмнено се прилагат и в други страни от ЕС).

Ако става въпрос за необработени дървени мебели, например градински пейки, направени от клони с кора и т.н., може да е необходим фитосанитарен сертификат. https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-wood-and-timber-products

Да, за масивните дървени палети се изисква фитосанитарен сертификат, освен ако нямат маркировка ISPM15, подобна на тази по-долу.

Маркировката ISPM15 означава, че дървесината е преминала през фитосанитарни мерки, така че няма да е необходимо да се правят отново.

Ако обаче опаковката/палетът нямат правилния печат или са били модифицирани или ремонтирани, тогава ще се нуждаят от фитосанитарен сертификат или от повторно маркиране при оторизиран доставчик.

Опаковките от масивна дървесина трябва да отговарят на международните стандарти ISPM15, ако ги използвате за внос на стоки във Великобритания.

Ако използвате дървени опаковки за износ на стоки, проверете дали страната, с която търгувате, приема стандартите ISPM15 и дали има други изисквания. ЕС използва ISPM15 като свой стандарт.

БЕЛЕЖКА. За превоз от Северна Ирландия до ЕС или до Обединеното кралство не се изисква дървесината да е съвместима с ISPM15, но за превоз от Обединеното кралство до Северна Ирландия – се изисква такава съвместимост.

https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export

Всички търговски стоки, които се внасят/изнасят, се нуждаят от митнически формалности.

Размерът на камиона няма значение.

Референтният номер на движението (MRN) за декларацията за внос към ЕС има баркод, за да идентифицира по уникален начин пратката пред търговеца.

В зависимост от вида на превозвания продукт и начина на транспортиране може да се изискват още документи. предварително уведомление (предварително деклариране), CTC, ATA, TIR.

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers

Не, не е необходим акаунт в Government Gateway, за да получавате актуализации, но ще Ви е необходим акаунт в gov.uk, за да запазите резултатите от Проверката за Брекзит и да получавате бъдещи актуализации за Брекзит.

https://www.account.publishing.service.gov.uk/sign-in

Използването на ирландската митническа услуга Roll-on Roll-off (https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/customs-roro-service/index.aspx) е задължително условие за получаване на PBN, без който достъпът до ферибота ще бъде отказан.

Да, превозвачите няма да бъдат таксувани за каквото и да е лечение, свързано с COVID 19, съгласно указанията по-долу.

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-who-do-not-need-to-pay-for-nhs-treatment/

Не, на превозвачите ще бъде издаден сертификат за освобождаване от отговорност и последният ще им позволи да преминат границата, ако се изисква тест, който да е отрицателен.

Коронавирус (COVID-19): по-безопасни практики за международните превозвачи – GOV.UK (www.gov.uk)

Шофьорът и екипажът трябва да се самоизолират в кабината на своето превозно средство, докато работят в Англия.

Можете да напускате кабината за основни цели, включително за да:

  • получите храна
  • да се подложите на тест COVID-19
  • да потърсите медицинска и спешна помощ
  • да използвате умивални, включително обществени душове
  • да правите упражнения
  • да извършвате работа, като доставки, товарене и разтоварване
  • да се уверите, че превозното средство и товарът Ви са годни за движение по пътищата
  • да финализирате митническата документация в митнически пункт / пункт на HMRC на вътрешната граница
  • Също така трябва да оставите автомобила си, ако това Ви бъде наредено от служителите на контролните органи.

Ако сте обхванати според правилата на зеления списък или сте напълно ваксинирани според правилата на жълтия списък, не е необходимо да се изолирате в кабината или да сте под карантина при пристигане, въпреки че се препоръчва да останете в кабината си, докато работите, за да ограничите излагането си на COVID-19.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

От 28 септември 2021 г. GB стикерът е заменен с UK стикер.

Шофьорите не се нуждаят от UK стикер, ако регистрационната им табелка включва идентификатора UK самостоятелно или с флага на Съюза.

Превозни средства, регистрирани във Великобритания или Северна Ирландия, не е необходимо да имат UK или UK стикер, за да се движат в Ирландия.

Водачите трябва да покажат UK стикер ясно на задната страна на превозните средства и ремаркетата, ако регистрационната им табела включва някое от следните:

 • символ на европейски флаг национален флаг на Англия, Шотландия или Уелс само цифри и букви
 • без флаг или идентификатор

Когато шофират в Испания, Кипър или Малта, водачите трябва да показват UK стикер, без значение какво включват регистрационните им табелки.

Шофиране в ЕС – GOV.UK (www.gov.uk)

Да, трябва да си направите тест за коронавирус, преди да влезете в Кент, ако превозвате:

експлозиви
полимеризиращи вещества
инфекциозни вещества
радиоактивни вещества
стоки с висока степен на опасност

Това е така, защото тези видове товари не са разрешени на обектите в Кент. Ще Ви бъде отказан достъп, ако ги пренасяте.

Консултирайте се с ръководителя на транспорта или с изпращача, ако не сте сигурни дали стоките Ви попадат в някоя от тези категории.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Франция въведе задължително поставяне на стикери за „слепи точки“ върху всички превозни средства, които са над 3,5 тона. Наричат се „Стикери слепи ъгли“ (Angle Mort Sticker).

В момента глобата е 135 евро, ако не се спазва.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/les-vehicules-lourds-doivent-desormais-etre-equipes-dune-signalisation-materialisant

За позициониране на стикера: https://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp70/SR_Infographie_ANGLES_MORTS_v4.jpg

Съществува освобождаване за 12 месеца, при което не се изисква точно този дизайн на стикерите „Angle Mort“, а само ако е поставена различна версия на стикерите.

Повечето бензиностанции в близост до границата очевидно ги продават, могат да бъдат закупени и онлайн.

Не е необходимо водачите от Обединеното кралство да носят зелена карта, когато пътуват в следните държави.

   • ЕС (включително Ирландия)
   • Андора
   • Босна и Херцеговина
   • Исландия
   • Лихтенщайн
   • Норвегия
   • Сърбия
   • Швейцария

Въпреки това шофьорите все още трябва да носят доказателство за застраховка, като например документи за полица, а ако пътуват през ЕС до други трети страни, може да се изисква зелена карта.

Проверявайте за допълнителни актуализации на адрес Застраховка на превозни средства: https://www.gov.uk/vehicle-insurance/driving-abroad

„Операция Брок“ беше деактивирана на 1 август 2021 г.

Това означава, че няма управление на трафика, така че тежкотоварните автомобили могат да използват всеки маршрут, но, за да се избегнат смущения в местния трафик, бихме посъветвали превозвачите да избягват по-малките пътища в Кент.

Подвижната бариера остава отстрани на М20, за да се използва, ако контрапотокът се наложи отново, за да се помогне при бъдещи смущения при преминаване през Канала.

Проверявайте за актуализации на адрес https://highwaysengland.co.uk/travel-updates/operation-brock/ (Отваря се в нов раздел)