Колко време ще работят обектите на HMRC за Пунктове на сухоземна граница?

Законодателството предвижда предоставянето на временно одобрение към правителствени служби за осигуряване на съоръжения в определени райони на местните власти за престой и обработка на тежкотоварни автомобили, влизащи или напускащи Обединеното кралство.

То също така позволява предоставянето на свързани временни съоръжения и инфраструктура.

В законодателството се посочва, че съоръженията ще спрат да функционират преди 31 декември 2025 г.

https://inlandborderfacilities.uk/