skip to main content

Ключови търговски изложения, в които участвахме през 2021 г.

Ключови търговски изложения, в които участвахме през 2021 г.

Обзор на събитията

Като част от кампанията на правителството за подкрепа и информиране на превозвачите за промените във връзка с движението на стоки между ЕС и Обединеното кралство, Министерството на транспорта участва в ключови търговски изложения за транспортната индустрия в цяла Европа.

Септември беше натоварен месец с щандове в SITL, Франция; Transport 2021, Дания и Transport Compleet, Холандия. С възвръщането на доверието към посещенията на събития на живо организаторите отчитат по-голям от очаквания брой посетители. Двуезичният персонал на щандовете можеше да помогне на делегатите, като демонстрира как да получат достъп до съответната информация и ресурси, включително до екипа за чат на живо и до специфичната езикова подкрепа.

Ноември беше още един ключов месец за Програмата за подпомагане на превозвачите, като DfT имаше щанд на изложенията Translogistica, Полша; IFTL, Чехия, и Logistics & Automation, Испания. Информацията, предоставена чрез цифровата платформа и Наръчника на превозвача, беше приета изключително добре от делегатите, тъй като ресурсите им помогнаха да разберат и да се ориентират в новите правила и разпоредби за превоз на стоки до и от Обединеното кралство.

SITL - Париж, Франция
SITL - Париж, Франция
SITL - Париж, Франция
SITL - Париж, Франция
Transport 2021 - Хернинг, Дания
Transport 2021 - Хернинг, Дания
Transport 2021 - Хернинг, Дания
Transport 2021 - Хернинг, Дания
Transport Compleet - Горихем, Нидерландия
Transport Compleet - Горихем, Нидерландия
Transport Compleet - Горихем, Нидерландия
Transport Compleet - Горихем, Нидерландия
TransLogistica – Warsaw, Poland
TransLogistica – Warsaw, Poland
IFTL – Brno, Czech Republic
IFTL – Brno, Czech Republic
Logistics and Automation - Madrid, Spain
Logistics and Automation - Madrid, Spain
Logistics and Automation - Madrid, Spain